लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Government of Nepal
Ministry of Industry, Commerce and Supplies
Department of Mines and Geology

National Seismological Center
 Lainchaur, Kathmandu, Nepal
 01-4410141
 +977-1-4414806
 info@seismonepal.gov.np  
www.seismonepal.gov.np

समाचार