लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

What is SEISMO?

The federal democratic republic of Nepal is located at the boundary between Indian and Tibetan tectonic plates and therefore lies in a seismically active region. Historical data evidence the occurrence of destructive great earthquakes in the past. Mitigation of earthquake risk can be made only with adequate assessment of seismic hazard which should be based on the evaluation of seismotectonic and geological process prevailing in this part of the world.

SEISMO को सन्दर्भमा हाम्रो अवस्था के छ त ?

 

SEISMO को अन्तराष्ट्रिय परिदृष्य कस्तो छ ? बताइदिनुहोस ?

 

नेपालमा SEISMO कार्यान्वयनको लागि कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?

 

समाचार