लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Response spectrum of 2015 Gorkha earthquake (Mw 7.8) recorded at DMG (soil) site.

Response spectrum of May 29, 2015 (Mw 7.3) earthquake recorded at DMG (soil) site.

 

समाचार