लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 1-20 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
1B.S.: 2080-12-04
A.D.: 2024-03-17
Local: 09:44
UTC: 03:59
28.0585.264.0Rasuwa*Did You feel it?
2B.S.: 2080-11-28
A.D.: 2024-03-11
Local: 16:57
UTC: 11:12
29.5181.454.3BajuraDid You feel it?
3B.S.: 2080-11-26
A.D.: 2024-03-09
Local: 07:30
UTC: 01:45
28.4484.084.0KaskiDid You feel it?
4B.S.: 2080-11-07
A.D.: 2024-02-19
Local: 04:58
UTC: 23:13
27.6686.234.1DolakhaDid You feel it?
5B.S.: 2080-11-04
A.D.: 2024-02-16
Local: 09:32
UTC: 03:47
29.4581.014.4BajhangDid You feel it?
6B.S.: 2080-09-27
A.D.: 2024-01-12
Local: 23:32
UTC: 17:47
29.5581.094.4BajhangDid You feel it?
7B.S.: 2080-09-19
A.D.: 2024-01-04
Local: 10:17
UTC: 04:32
28.1085.754.6SindhupalchowkDid You feel it?
8B.S.: 2080-09-15
A.D.: 2023-12-31
Local: 22:21
UTC: 16:36
27.9485.845.0SindhupalchowkDid You feel it?
9B.S.: 2080-08-13
A.D.: 2023-11-29
Local: 18:44
UTC: 12:59
29.6381.154.1BajhangDid You feel it?
10B.S.: 2080-08-06
A.D.: 2023-11-22
Local: 01:19
UTC: 19:34
27.6781.184.5MakawanpurDid You feel it?
11B.S.: 2080-08-04
A.D.: 2023-11-20
Local: 11:37
UTC: 05:52
29.6181.274.5BajhangDid You feel it?
12B.S.: 2080-08-03
A.D.: 2023-11-19
Local: 14:59
UTC: 09:14
28.5882.854.3Rukum-EastDid You feel it?
13B.S.: 2080-08-03
A.D.: 2023-11-19
Local: 16:47
UTC: 11:02
28.6082.874.2Rukum-EastDid You feel it?
14B.S.: 2080-07-28
A.D.: 2023-11-14
Local: 21:15
UTC: 15:30
28.9182.114.0JajarkotDid You feel it?
15B.S.: 2080-07-28
A.D.: 2023-11-14
Local: 21:15
UTC: 15:30
28.9182.114.0JajarkotDid You feel it?
16B.S.: 2080-07-22
A.D.: 2023-11-08
Local: 03:06
UTC: 21:21
28.9482.134.2JajarkotDid You feel it?
17B.S.: 2080-07-21
A.D.: 2023-11-07
Local: 12:58
UTC: 07:13
29:8381:714.0BajuraDid You feel it?
18B.S.: 2080-07-20
A.D.: 2023-11-06
Local: 16:40
UTC: 10:55
28.9382.164.5JajarkotDid You feel it?
19B.S.: 2080-07-20
A.D.: 2023-11-06
Local: 16:31
UTC: 10:46
28.9482.215.8JajarkotDid You feel it?
20B.S.: 2080-07-19
A.D.: 2023-11-05
Local: 14:24
UTC: 08:39
28.9182.204.1JajarkotDid You feel it?