लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 1-20 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
1B.S.: 2070-01-31
A.D.: 2013-05-14
Local: 15:44
UTC: 9:59 AM
29.6581.984.0Western Mugu*Did You feel it?
2B.S.: 2053-09-17
A.D.: 1997-01-01
Local: 11:00
UTC: N/A
27.00586.5614.0UdayapurDid You feel it?
3B.S.: 2068-05-10
A.D.: 2011-08-27
Local: 11:00
UTC: N/A
26.9486.65.0UdayapurDid You feel it?
4B.S.: 2059-04-26
A.D.: 2002-08-11
Local: 11:00
UTC: N/A
26.9786.44.0UdayapurDid You feel it?
5B.S.: 2052-11-16
A.D.: 1996-02-28
Local: 11:00
UTC: N/A
27.12286.7664.0UdayapurDid You feel it?
6B.S.: 2059-01-02
A.D.: 2002-04-15
Local: 11:00
UTC: N/A
26.8786.314.0UdayapurDid You feel it?
7B.S.: 2076-07-05
A.D.: 2019-10-22
Local: 11:06
UTC: 05:21
26.8886.594.1UdayapurDid You feel it?
8B.S.: 2072-01-27
A.D.: 2015-05-10
Local: 08:29
UTC: 2:44 AM
26.9486.674.0UdayapurDid You feel it?
9B.S.: 2078-04-28
A.D.: 2021-08-12
Local: 09:54
UTC: 04:09
26.9886.694.3UdayapurDid You feel it?
10B.S.: 2058-06-11
A.D.: 2001-09-27
Local: 11:00
UTC: N/A
26.9887.784.0UdayapurDid You feel it?
11B.S.: 2060-10-19
A.D.: 2004-02-02
Local: 11:00
UTC: N/A
29.3281.534.0Tolideval, BajuraDid You feel it?
12B.S.: 2070-05-14
A.D.: 2013-08-30
Local: 23:33
UTC: 5:48 PM
28.4386.036.0TibetDid You feel it?
13B.S.: 2067-06-31
A.D.: 2010-10-17
Local: 11:00
UTC: N/A
28.6485.715.0TibetDid You feel it?
14B.S.: 2054-11-10
A.D.: 1998-02-22
Local: 11:00
UTC: N/A
28.7285.525.0TibetDid You feel it?
15B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 05:12
UTC: 11:27 PM
28.3485.915.0TibetDid You feel it?
16B.S.: 2059-11-14
A.D.: 2003-02-26
Local: 11:00
UTC: N/A
28.4786.015.0TibetDid You feel it?
17B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 12:23
UTC: 06:38
28.4185.85.0TibetDid You feel it?
18B.S.: 2059-12-15
A.D.: 2003-03-29
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4686.634.0TibetDid You feel it?
19B.S.: 2071-04-18
A.D.: 2014-08-03
Local: 11:42
UTC: 5:57 AM
29.4585.645.0TibetDid You feel it?
20B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 13:32
UTC: 07:47
27.9985.715.0TibetDid You feel it?