लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 1-20 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
1B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 11:56
UTC: 06:11
28.2484.757.0Gorkha*Did You feel it?
2B.S.: 2057-10-13
A.D.: 2001-01-26
Local: 11:00
UTC: N/A
24.17369.8537.0Bhuj/IndiaDid You feel it?
3B.S.: 2079-07-22
A.D.: 2022-11-08
Local: 02:12
UTC: 20:27
29.3881.136.6DotiDid You feel it?
4B.S.: 2080-07-17
A.D.: 2023-11-03
Local: 23:47
UTC: 18:02
28.9282.216.4JajarkotDid You feel it?
5B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 15:06
UTC: 09:21
29.5981.196.3BajhangDid You feel it?
6B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 07:39
UTC: 01:54
27.9484.796.1DhadingDid You feel it?
7B.S.: 2055-12-14
A.D.: 1999-03-28
Local: 11:00
UTC: N/A
30.49879.2576.0Chamauli/IndiaDid You feel it?
8B.S.: 2052-03-07
A.D.: 1995-06-21
Local: 11:00
UTC: N/A
21.8185.276.0IndiaDid You feel it?
9B.S.: 2079-04-15
A.D.: 2022-07-31
Local: 08:13
UTC: 02:28
27.1686.836.0KhotangDid You feel it?
10B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 18:35
UTC: 12:50 PM
27.8286.126.0DolakhaDid You feel it?
11B.S.: 2070-05-14
A.D.: 2013-08-30
Local: 23:33
UTC: 5:48 PM
28.4386.036.0TibetDid You feel it?
12B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 19:06
UTC: 1:21 PM
27.7386.216.0DolakhaDid You feel it?
13B.S.: 2065-08-23
A.D.: 2008-12-08
Local: 11:00
UTC: N/A
30.1581.866.0HumlaDid You feel it?
14B.S.: 2051-05-15
A.D.: 1994-08-31
Local: 11:00
UTC: N/A
26.0979.516.0IndiaDid You feel it?
15B.S.: 2068-06-01
A.D.: 2011-09-18
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7888.326.0Taplejung-Sikkim BorderDid You feel it?
16B.S.: 2059-02-21
A.D.: 2002-06-04
Local: 11:00
UTC: N/A
30.7181.346.0TibetDid You feel it?
17B.S.: 2077-05-30
A.D.: 2020-09-15
Local: 05:19
UTC: 23:34
27.7785.886.0SindhupalchokDid You feel it?
18B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 18:39
UTC: 12:54 PM
27.8486.056.0DolakhaDid You feel it?
19B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 12:30
UTC: 06:45
28.2884.726.0GorkhaDid You feel it?
20B.S.: 2054-02-08
A.D.: 1997-05-21
Local: 11:00
UTC: N/A
23.7180.476.0IndiaDid You feel it?