लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 181-200 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
181B.S.: 2075-06-19
A.D.: 2018-10-05
Local: 21:45
UTC: 16:00
28.9381.704.0Dailekh*Did You feel it?
182B.S.: 2079-10-10
A.D.: 2023-01-24
Local: 14:43
UTC: 08:58
29.7581.705.9BajuraDid You feel it?
183B.S.: 2076-10-14
A.D.: 2020-01-28
Local: 07:59
UTC: 02:14
29.6181.714.2BajuraDid You feel it?
184B.S.: 2076-09-27
A.D.: 2020-01-12
Local: 20:19
UTC: 14:34
29.5881.714.5BajuraDid You feel it?
185B.S.: 2052-01-04
A.D.: 1995-04-17
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5181.714.0BajuraDid You feel it?
186B.S.: 2075-06-20
A.D.: 2018-10-06
Local: 10:52
UTC: 05:07
28.9481.724.0DailekhDid You feel it?
187B.S.: 2053-09-07
A.D.: 1996-12-22
Local: 11:00
UTC: N/A
29.01281.7264.0DailekhDid You feel it?
188B.S.: 2063-11-26
A.D.: 2007-03-10
Local: 11:00
UTC: N/A
29.4781.734.0BajhangDid You feel it?
189B.S.: 2076-09-27
A.D.: 2020-01-12
Local: 02:07
UTC: 20:22
29.5981.734.2BajuraDid You feel it?
190B.S.: 2076-05-29
A.D.: 2019-09-15
Local: 10:54
UTC: 05:09
30.3081.745.0HumlaDid You feel it?
191B.S.: 2075-06-19
A.D.: 2018-10-05
Local: 12:53
UTC: 07:08
28.9481.744.0DailekhDid You feel it?
192B.S.: 2070-06-27
A.D.: 2013-10-13
Local: 03:28
UTC: 9:43 PM
30.0881.744.0HumlaDid You feel it?
193B.S.: 2072-03-22
A.D.: 2015-07-07
Local: 15:16
UTC: 9:31 AM
29.6981.744.0BajuraDid You feel it?
194B.S.: 2074-03-31
A.D.: 2017-07-15
Local: 22:20
UTC: 4:35 PM
28.9481.754.0DailekhDid You feel it?
195B.S.: 2072-02-19
A.D.: 2015-06-02
Local: 02:18
UTC: 8:33 PM
3081.754.0HumlaDid You feel it?
196B.S.: 2064-11-19
A.D.: 2008-03-02
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6981.764.0HumlaDid You feel it?
197B.S.: 2079-05-03
A.D.: 2022-08-19
Local: 01:28
UTC: 19:43
28.2481.774.8BankeDid You feel it?
198B.S.: 2058-08-13
A.D.: 2001-11-28
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5981.774.0MuguDid You feel it?
199B.S.: 2075-02-17
A.D.: 2018-05-31
Local: 21:45
UTC: 16:00
28.9081.774.0DailekhDid You feel it?
200B.S.: 2080-03-28
A.D.: 2023-07-13
Local: 11:17
UTC: 05:32
27.9581.784.6HumlaDid You feel it?