लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 201-220 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
201B.S.: 2064-04-26
A.D.: 2007-08-11
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2887.95.0Taplejung*Did You feel it?
202B.S.: 2064-05-21
A.D.: 2007-09-07
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7286.264.0DolakhaDid You feel it?
203B.S.: 2064-05-21
A.D.: 2007-09-07
Local: 11:00
UTC: N/A
28.0585.334.0RasuwaDid You feel it?
204B.S.: 2064-06-25
A.D.: 2007-10-12
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7586.124.0DolakhaDid You feel it?
205B.S.: 2064-07-12
A.D.: 2007-10-29
Local: 11:00
UTC: N/A
27.985.455.0NuwakotDid You feel it?
206B.S.: 2064-07-19
A.D.: 2007-11-05
Local: 11:00
UTC: N/A
28.284.454.0LamjungDid You feel it?
207B.S.: 2064-08-15
A.D.: 2007-12-01
Local: 11:00
UTC: N/A
28.0585.284.0RasuwaDid You feel it?
208B.S.: 2064-10-01
A.D.: 2008-01-15
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3786.534.0OkhaldhungaDid You feel it?
209B.S.: 2064-11-02
A.D.: 2008-02-14
Local: 11:00
UTC: N/A
27.886.534.0TaplejungDid You feel it?
210B.S.: 2064-11-04
A.D.: 2008-02-16
Local: 11:00
UTC: N/A
26.886.254.0SirahaDid You feel it?
211B.S.: 2064-11-19
A.D.: 2008-03-02
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6981.764.0HumlaDid You feel it?
212B.S.: 2064-12-04
A.D.: 2008-03-17
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7681.534.0Bajhang-Bajura borderDid You feel it?
213B.S.: 2065-01-26
A.D.: 2008-05-08
Local: 11:00
UTC: N/A
27.587.524.0TaplejungDid You feel it?
214B.S.: 2065-02-07
A.D.: 2008-05-20
Local: 11:00
UTC: N/A
28.3383.334.0BaglungDid You feel it?
215B.S.: 2065-02-20
A.D.: 2008-06-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.885.914.0SindhupalchowkDid You feel it?
216B.S.: 2065-03-01
A.D.: 2008-06-15
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7380.965.0DarchulaDid You feel it?
217B.S.: 2065-03-06
A.D.: 2008-06-20
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9885.734.0SindhupalchowkDid You feel it?
218B.S.: 2065-04-18
A.D.: 2008-08-02
Local: 11:00
UTC: N/A
28.1885.294.0BajuraDid You feel it?
219B.S.: 2065-05-25
A.D.: 2008-09-10
Local: 11:00
UTC: N/A
28.483.014.0BaglungDid You feel it?
220B.S.: 2065-06-21
A.D.: 2008-10-07
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4787.714.0TaplejungDid You feel it?