लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 201-220 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
201B.S.: 2072-03-10
A.D.: 2015-06-25
Local: 23:49
UTC: 18:04
27.6686.214.0Dolakha*Did You feel it?
202B.S.: 2077-10-01
A.D.: 2021-01-14
Local: 17:25
UTC: 11:40
27.6686.184.0DolakhaDid You feel it?
203B.S.: 2072-05-13
A.D.: 2015-08-30
Local: 08:26
UTC: 02:41
27.6686.234.0DolakhaDid You feel it?
204B.S.: 2072-01-19
A.D.: 2015-05-02
Local: 02:46
UTC: 9:01 PM
27.6686.014.0DolakhaDid You feel it?
205B.S.: 2072-02-28
A.D.: 2015-06-11
Local: 00:26
UTC: 18:41
27.6786.074.0DolakhaDid You feel it?
206B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 11:45
UTC: 6:00 AM
27.6785.284.0KathmanduDid You feel it?
207B.S.: 2072-03-17
A.D.: 2015-07-02
Local: 05:26
UTC: 23:41
27.6785.544.0KavreDid You feel it?
208B.S.: 2072-03-07
A.D.: 2015-06-22
Local: 13:19
UTC: 07:34
27.6786.174.0DolakhaDid You feel it?
209B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 03:53
UTC: 10:08 PM
27.6785.34.0KathmanduDid You feel it?
210B.S.: 2078-09-21
A.D.: 2022-01-05
Local: 16:16
UTC: 10:31
27.6786.324.2DolakhaDid You feel it?
211B.S.: 2080-08-06
A.D.: 2023-11-22
Local: 01:19
UTC: 19:34
27.6781.184.5MakawanpurDid You feel it?
212B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 11:11
UTC: 5:26 AM
27.6786.074.0DolakhaDid You feel it?
213B.S.: 2060-12-04
A.D.: 2004-03-17
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6787.824.0Amjilesa, TaplejungDid You feel it?
214B.S.: 2059-01-19
A.D.: 2002-05-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6786.675.0SolukhumbuDid You feel it?
215B.S.: 2072-01-14
A.D.: 2015-04-27
Local: 03:21
UTC: 9:36 PM
27.6785.294.0KathmanduDid You feel it?
216B.S.: 2072-03-20
A.D.: 2015-07-05
Local: 10:07
UTC: 04:22
27.6786.24.0DolakhaDid You feel it?
217B.S.: 2072-02-10
A.D.: 2015-05-24
Local: 12:51
UTC: 7:06 AM
27.6786.184.0DolakhaDid You feel it?
218B.S.: 2072-02-29
A.D.: 2015-06-12
Local: 10:19
UTC: 04:34
27.6786.094.0DolakhaDid You feel it?
219B.S.: 2072-01-14
A.D.: 2015-04-27
Local: 14:03
UTC: 8:18 AM
27.6785.554.0KavrepalanchowkDid You feel it?
220B.S.: 2072-01-31
A.D.: 2015-05-14
Local: 09:08
UTC: 3:23 AM
27.6786.085.0DolakhaDid You feel it?