लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 221-240 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
221B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 03:57
UTC: 10:12 PM
27.9285.645.0Sindhupalchowk*Did You feel it?
222B.S.: 2072-02-16
A.D.: 2015-05-30
Local: 03:58
UTC: 10:13 PM
27.7985.174.0NuwakotDid You feel it?
223B.S.: 2077-02-13
A.D.: 2020-05-26
Local: 16:00
UTC: 10:15
29.7382.014.0Humla/MuguDid You feel it?
224B.S.: 2072-01-24
A.D.: 2015-05-07
Local: 04:00
UTC: 10:15 PM
27.9285.464.0NuwakotDid You feel it?
225B.S.: 2072-03-28
A.D.: 2015-07-13
Local: 16:01
UTC: 10:16
28.0685.344.0RasuwaDid You feel it?
226B.S.: 2072-09-03
A.D.: 2015-12-18
Local: 04:01
UTC: 10:16 PM
29.4481.695.0BajuraDid You feel it?
227B.S.: 2072-02-14
A.D.: 2015-05-28
Local: 04:01
UTC: 10:16 PM
27.9485.544.0SindhupalchowkDid You feel it?
228B.S.: 2072-02-11
A.D.: 2015-05-25
Local: 04:01
UTC: 10:16 PM
27.7486.194.0DolakhaDid You feel it?
229B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 04:02
UTC: 10:17 PM
27.6886.044.0DolakhaDid You feel it?
230B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 16:03
UTC: 10:18
28.0384.834.4DhadingDid You feel it?
231B.S.: 2072-01-23
A.D.: 2015-05-06
Local: 04:04
UTC: 10:19 PM
28.0485.264.0RasuwaDid You feel it?
232B.S.: 2077-04-31
A.D.: 2020-08-15
Local: 16:07
UTC: 10:22
27.887.624.2SankhuwasabhaDid You feel it?
233B.S.: 2070-03-12
A.D.: 2013-06-26
Local: 04:07
UTC: 10:22 PM
26.8585.964.0DhanushaDid You feel it?
234B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 16:08
UTC: 10:23
27.8785.8 4.0SindhupalchowkDid You feel it?
235B.S.: 2072-02-09
A.D.: 2015-05-23
Local: 04:11
UTC: 10:26 PM
27.985.514.0SindhupalchokDid You feel it?
236B.S.: 2071-06-01
A.D.: 2014-09-17
Local: 16:14
UTC: 10:29 AM
27.7688.054.0TaplejungDid You feel it?
237B.S.: 2072-02-13
A.D.: 2015-05-27
Local: 04:14
UTC: 10:29 PM
28.0485.134.0NuwakotDid You feel it?
238B.S.: 2072-02-21
A.D.: 2015-06-04
Local: 16:15
UTC: 10:30
27.7686.24.0DolakhaDid You feel it?
239B.S.: 2075-11-14
A.D.: 2019-02-26
Local: 16:15
UTC: 10:30
27.6686.004.0DolakhaDid You feel it?
240B.S.: 2078-09-21
A.D.: 2022-01-05
Local: 16:16
UTC: 10:31
27.6786.324.2DolakhaDid You feel it?