लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 21-40 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
21B.S.: 2071-04-18
A.D.: 2014-08-03
Local: 11:42
UTC: 5:57 AM
29.4585.645.0Tibet*Did You feel it?
22B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 02:29
UTC: 8:44 PM
28.0386.364.0TibetDid You feel it?
23B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 05:12
UTC: 11:27 PM
28.3485.915.0TibetDid You feel it?
24B.S.: 2059-02-21
A.D.: 2002-06-04
Local: 11:00
UTC: N/A
30.7181.346.0TibetDid You feel it?
25B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 13:32
UTC: 07:47
27.9985.715.0TibetDid You feel it?
26B.S.: 2067-06-31
A.D.: 2010-10-17
Local: 11:00
UTC: N/A
28.6485.715.0TibetDid You feel it?
27B.S.: 2072-03-02
A.D.: 2015-06-17
Local: 08:00
UTC: 02:15
28.2785.945.0TibetDid You feel it?
28B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 12:23
UTC: 06:38
28.4185.85.0TibetDid You feel it?
29B.S.: 2074-11-09
A.D.: 2018-02-21
Local: 21:44
UTC: 15:59
28.0785.964.0Tibet Did You feel it?
30B.S.: 2063-07-25
A.D.: 2006-11-11
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2187.634.0TehrathumDid You feel it?
31B.S.: 2074-02-31
A.D.: 2017-06-14
Local: 09:27
UTC: 3:42 AM
27.8888.134.0Taplejung-Tibet BorderDid You feel it?
32B.S.: 2068-06-01
A.D.: 2011-09-18
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7888.326.0Taplejung-Sikkim BorderDid You feel it?
33B.S.: 2068-11-02
A.D.: 2012-02-14
Local: 19:26
UTC: 1:41 PM
27.3888.114.0Taplejung-Sikkim BorderDid You feel it?
34B.S.: 2055-08-10
A.D.: 1998-11-26
Local: 11:00
UTC: N/A
27.85987.8145.0TaplejungDid You feel it?
35B.S.: 2065-08-17
A.D.: 2008-12-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.388.034.0TaplejungDid You feel it?
36B.S.: 2057-09-16
A.D.: 2000-12-31
Local: 11:00
UTC: N/A
27.8487.714.0TaplejungDid You feel it?
37B.S.: 2065-08-17
A.D.: 2008-12-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.387.994.0TaplejungDid You feel it?
38B.S.: 2065-08-17
A.D.: 2008-12-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2987.924.0TaplejungDid You feel it?
39B.S.: 2056-10-11
A.D.: 2000-01-25
Local: 11:00
UTC: N/A
27.37888.0594.0TaplejungDid You feel it?
40B.S.: 2065-08-17
A.D.: 2008-12-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3287.995.0TaplejungDid You feel it?