लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 21-40 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
21B.S.: 2079-07-02
A.D.: 2022-10-19
Local: 15:07
UTC: 09:22
28.1586.065.9Sindhupalchowk/Tibet*Did You feel it?
22B.S.: 2079-10-10
A.D.: 2023-01-24
Local: 14:43
UTC: 08:58
29.7581.705.9BajuraDid You feel it?
23B.S.: 2080-01-14
A.D.: 2023-04-27
Local: 01:30
UTC: 19:45
29.7881.615.9BajuraDid You feel it?
24B.S.: 2077-12-23
A.D.: 2021-04-05
Local: 21:04
UTC: 15:19
26.7589.095.8Binnaguri, IndiaDid You feel it?
25B.S.: 2078-02-04
A.D.: 2021-05-18
Local: 05:42
UTC: 23:57
28.2884.395.8LamjungDid You feel it?
26B.S.: 2080-07-20
A.D.: 2023-11-06
Local: 16:31
UTC: 10:46
28.9482.215.8JajarkotDid You feel it?
27B.S.: 2076-08-03
A.D.: 2019-11-19
Local: 19:15
UTC: 13:30
29.4281.105.7BajhangDid You feel it?
28B.S.: 2079-07-22
A.D.: 2022-11-08
Local: 21:07
UTC: 15:22
29.3881.115.7DotiDid You feel it?
29B.S.: 2079-07-26
A.D.: 2022-11-12
Local: 20:12
UTC: 14:27
29.4581.195.4BajhangDid You feel it?
30B.S.: 2078-02-05
A.D.: 2021-05-19
Local: 08:26
UTC: 02:41
28.2784.405.3LamjungDid You feel it?
31B.S.: 2077-10-20
A.D.: 2021-02-02
Local: 21:59
UTC: 16:14
28.7884.105.3ManangDid You feel it?
32B.S.: 2079-04-20
A.D.: 2022-08-05
Local: 05:26
UTC: 23:41
27.8385.155.3NuwakotDid You feel it?
33B.S.: 2080-06-20
A.D.: 2023-10-07
Local: 11:45
UTC: 06:00
29.5881.265.3BajhangDid You feel it?
34B.S.: 2079-09-12
A.D.: 2022-12-27
Local: 02:07
UTC: 20:22
28.3683.195.3BaglungDid You feel it?
35B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 14:40
UTC: 08:55
29.6481.295.3BajhangDid You feel it?
36B.S.: 2077-01-30
A.D.: 2020-05-12
Local: 23:53
UTC: 18:08
27.6586.155.3DolakhaDid You feel it?
37B.S.: 2079-04-20
A.D.: 2022-08-05
Local: 05:26
UTC: 23:41
27.8385.155.3NuwakotDid You feel it?
38B.S.: 2080-06-24
A.D.: 2023-10-11
Local: 00:22
UTC: 18:37
29.6181.195.2BajhangDid You feel it?
39B.S.: 2079-11-10
A.D.: 2023-02-22
Local: 13:45
UTC: 08:00
29.6881.675.2BajuraDid You feel it?
40B.S.: 2079-12-18
A.D.: 2023-04-01
Local: 11:27
UTC: 05:42
27.7686.195.2DolakhaDid You feel it?