लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 21-40 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
21B.S.: 2052-04-22
A.D.: 1995-08-07
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8881.635.0Bajura*Did You feel it?
22B.S.: 2051-08-26
A.D.: 1994-12-12
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8480.694.0DarchulaDid You feel it?
23B.S.: 2051-08-11
A.D.: 1994-11-27
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7281.564.0BajuraDid You feel it?
24B.S.: 2051-08-05
A.D.: 1994-11-21
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5481.154.0BajhangDid You feel it?
25B.S.: 2051-07-07
A.D.: 1994-10-24
Local: 11:00
UTC: N/A
28.92824.0JajarkotDid You feel it?
26B.S.: 2051-07-05
A.D.: 1994-10-22
Local: 11:00
UTC: N/A
2982.264.0JajarkotDid You feel it?
27B.S.: 2051-06-09
A.D.: 1994-09-25
Local: 11:00
UTC: N/A
28.3487.354.0SankhuwasabhaDid You feel it?
28B.S.: 2051-05-15
A.D.: 1994-08-31
Local: 11:00
UTC: N/A
26.0979.516.0IndiaDid You feel it?
29B.S.: 2051-04-02
A.D.: 1994-07-17
Local: 11:00
UTC: N/A
29.3781.525.0BajuraDid You feel it?
30B.S.: 2051-08-27
A.D.: 1994-12-13
Local: 11:00
UTC: N/A
28.782.884.0RukumDid You feel it?
31B.S.: 2051-10-05
A.D.: 1995-01-19
Local: 11:00
UTC: N/A
28.3583.444.0MagdiDid You feel it?
32B.S.: 2051-10-15
A.D.: 1995-01-29
Local: 11:00
UTC: N/A
26.8586.114.0DhanusaDid You feel it?
33B.S.: 2052-04-18
A.D.: 1995-08-03
Local: 11:00
UTC: N/A
30.0481.544.0HumlaDid You feel it?
34B.S.: 2052-03-07
A.D.: 1995-06-21
Local: 11:00
UTC: N/A
21.8185.276.0IndiaDid You feel it?
35B.S.: 2052-02-28
A.D.: 1995-06-11
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2287.954.0TaplejungDid You feel it?
36B.S.: 2052-01-04
A.D.: 1995-04-17
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5181.714.0BajuraDid You feel it?
37B.S.: 2051-11-06
A.D.: 1995-02-18
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7485.884.0KavrepalanchowkDid You feel it?
38B.S.: 2051-10-16
A.D.: 1995-01-30
Local: 11:00
UTC: N/A
29.3282.194.0JumlaDid You feel it?
39B.S.: 2051-10-16
A.D.: 1995-01-30
Local: 11:00
UTC: N/A
29.3882.34.0JumlaDid You feel it?
40B.S.: 2053-12-25
A.D.: 1997-04-07
Local: 11:00
UTC: N/A
27.587.7464.0SolukhumbuDid You feel it?