लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 41-60 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
41B.S.: 2066-07-16
A.D.: 2009-11-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.8787.944.0Taplejung*Did You feel it?
42B.S.: 2055-05-25
A.D.: 1998-09-10
Local: 11:00
UTC: N/A
27.44488.335.0TaplejungDid You feel it?
43B.S.: 2065-08-17
A.D.: 2008-12-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.387.994.0TaplejungDid You feel it?
44B.S.: 2065-08-17
A.D.: 2008-12-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3287.995.0TaplejungDid You feel it?
45B.S.: 2065-08-17
A.D.: 2008-12-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.388.034.0TaplejungDid You feel it?
46B.S.: 2071-03-20
A.D.: 2014-07-04
Local: 11:43
UTC: 5:58 AM
27.8387.914.0TaplejungDid You feel it?
47B.S.: 2057-09-16
A.D.: 2000-12-31
Local: 11:00
UTC: N/A
27.8487.714.0TaplejungDid You feel it?
48B.S.: 2064-04-26
A.D.: 2007-08-11
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2887.95.0TaplejungDid You feel it?
49B.S.: 2060-06-12
A.D.: 2003-09-29
Local: 11:00
UTC: N/A
27.5287.864.0TaplejungDid You feel it?
50B.S.: 2065-09-26
A.D.: 2009-01-10
Local: 11:00
UTC: N/A
27.988.044.0TaplejungDid You feel it?
51B.S.: 2071-06-01
A.D.: 2014-09-17
Local: 16:14
UTC: 10:29 AM
27.7688.054.0TaplejungDid You feel it?
52B.S.: 2056-10-11
A.D.: 2000-01-25
Local: 11:00
UTC: N/A
27.37888.0594.0TaplejungDid You feel it?
53B.S.: 2062-01-22
A.D.: 2005-05-05
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6987.74.0TaplejungDid You feel it?
54B.S.: 2071-01-10
A.D.: 2014-04-23
Local: 12:59
UTC: 7:14 AM
27.387.624.0TaplejungDid You feel it?
55B.S.: 2064-11-02
A.D.: 2008-02-14
Local: 11:00
UTC: N/A
27.886.534.0TaplejungDid You feel it?
56B.S.: 2065-01-26
A.D.: 2008-05-08
Local: 11:00
UTC: N/A
27.587.524.0TaplejungDid You feel it?
57B.S.: 2068-08-28
A.D.: 2011-12-14
Local: 02:05
UTC: 8:20 PM
27.7288.094.0TaplejungDid You feel it?
58B.S.: 2053-01-14
A.D.: 1996-04-26
Local: 11:00
UTC: N/A
27.93587.7055.0TaplejungDid You feel it?
59B.S.: 2065-06-21
A.D.: 2008-10-07
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4787.714.0TaplejungDid You feel it?
60B.S.: 2056-11-30
A.D.: 2000-03-13
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9987.425.0TaplejungDid You feel it?