लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 41-60 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
41B.S.: 2051-07-07
A.D.: 1994-10-24
Local: 11:00
UTC: N/A
28.92824.0Jajarkot*Did You feel it?
42B.S.: 2051-07-05
A.D.: 1994-10-22
Local: 11:00
UTC: N/A
2982.264.0JajarkotDid You feel it?
43B.S.: 2051-06-09
A.D.: 1994-09-25
Local: 11:00
UTC: N/A
28.3487.354.0SankhuwasabhaDid You feel it?
44B.S.: 2051-05-15
A.D.: 1994-08-31
Local: 11:00
UTC: N/A
26.0979.516.0IndiaDid You feel it?
45B.S.: 2051-04-02
A.D.: 1994-07-17
Local: 11:00
UTC: N/A
29.3781.525.0BajuraDid You feel it?
46B.S.: 2051-11-06
A.D.: 1995-02-18
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7485.884.0KavrepalanchowkDid You feel it?
47B.S.: 2052-01-04
A.D.: 1995-04-17
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5181.714.0BajuraDid You feel it?
48B.S.: 2053-08-18
A.D.: 1996-12-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3986.8425.0SolukhumbuDid You feel it?
49B.S.: 2053-07-23
A.D.: 1996-11-08
Local: 11:00
UTC: N/A
29.66781.6994.0HumlaDid You feel it?
50B.S.: 2053-07-19
A.D.: 1996-11-04
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6381.8594.0MuguDid You feel it?
51B.S.: 2053-06-30
A.D.: 1996-10-16
Local: 11:00
UTC: N/A
28.77879.9514.0Did You feel it?
52B.S.: 2053-03-26
A.D.: 1996-07-10
Local: 11:00
UTC: N/A
29.61681.9814.0MuguDid You feel it?
53B.S.: 2053-01-14
A.D.: 1996-04-26
Local: 11:00
UTC: N/A
27.93587.7055.0TaplejungDid You feel it?
54B.S.: 2052-11-16
A.D.: 1996-02-28
Local: 11:00
UTC: N/A
27.12286.7664.0UdayapurDid You feel it?
55B.S.: 2052-04-22
A.D.: 1995-08-07
Local: 11:00
UTC: N/A
25.7586.244.0IndiaDid You feel it?
56B.S.: 2052-04-22
A.D.: 1995-08-07
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8881.635.0BajuraDid You feel it?
57B.S.: 2052-04-18
A.D.: 1995-08-03
Local: 11:00
UTC: N/A
30.0481.544.0HumlaDid You feel it?
58B.S.: 2052-03-07
A.D.: 1995-06-21
Local: 11:00
UTC: N/A
21.8185.276.0IndiaDid You feel it?
59B.S.: 2052-02-28
A.D.: 1995-06-11
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2287.954.0TaplejungDid You feel it?
60B.S.: 2055-10-28
A.D.: 1999-02-11
Local: 11:00
UTC: N/A
28.6183.3484.0MyagdiDid You feel it?