लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 41-60 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
41B.S.: 2074-01-11
A.D.: 2017-04-24
Local: 20:49
UTC: 3:04 PM
29.7581.314.0Bajhang*Did You feel it?
42B.S.: 2074-05-06
A.D.: 2017-08-22
Local: 06:35
UTC: 12:50 AM
29.4181.14.0BajhangDid You feel it?
43B.S.: 2076-01-01
A.D.: 2019-04-14
Local: 04:27
UTC: 22:42
29.4981.244.0BajhangDid You feel it?
44B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 05:43
UTC: 23:58
29.6381.204.3BajhangDid You feel it?
45B.S.: 2080-09-27
A.D.: 2024-01-12
Local: 23:32
UTC: 17:47
29.5581.094.4BajhangDid You feel it?
46B.S.: 2080-11-04
A.D.: 2024-02-16
Local: 09:32
UTC: 03:47
29.4581.014.4BajhangDid You feel it?
47B.S.: 2069-10-05
A.D.: 2013-01-18
Local: 02:44
UTC: 8:59 PM
29.4881.264.0BajhangDid You feel it?
48B.S.: 2063-11-26
A.D.: 2007-03-10
Local: 11:00
UTC: N/A
29.4781.734.0BajhangDid You feel it?
49B.S.: 2080-07-04
A.D.: 2023-10-21
Local: 18:55
UTC: 13:10
29.6081.284.4BajhangDid You feel it?
50B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 04:27
UTC: 22:42
29.4181.264.3BajhangDid You feel it?
51B.S.: 2069-10-25
A.D.: 2013-02-07
Local: 06:53
UTC: 1:08 AM
29.4281.054.0BajhangDid You feel it?
52B.S.: 2073-03-15
A.D.: 2016-06-29
Local: 15:11
UTC: 9:26 AM
29.6381.244.0BajhangDid You feel it?
53B.S.: 2068-12-29
A.D.: 2012-04-11
Local: 08:37
UTC: 2:52 AM
29.5581.244.0BajhangDid You feel it?
54B.S.: 2073-03-18
A.D.: 2016-07-02
Local: 06:08
UTC: 12:23 AM
29.6481.284.0BajhangDid You feel it?
55B.S.: 2066-11-13
A.D.: 2010-02-25
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7881.524.0BajhangDid You feel it?
56B.S.: 2073-03-15
A.D.: 2016-06-29
Local: 14:55
UTC: 9:10 AM
29.6381.285.0BajhangDid You feel it?
57B.S.: 2061-10-03
A.D.: 2005-01-16
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8181.044.0BajhangDid You feel it?
58B.S.: 2055-12-24
A.D.: 1999-04-07
Local: 11:00
UTC: N/A
29.59681.2264.0BajhangDid You feel it?
59B.S.: 2053-11-07
A.D.: 1997-02-18
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5281.334.0BajhangDid You feel it?
60B.S.: 2074-07-20
A.D.: 2017-11-06
Local: 08:54
UTC: 3:09 AM
29.7881.284.0BajhangDid You feel it?