लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 41-60 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
41B.S.: 2076-10-14
A.D.: 2020-01-28
Local: 07:59
UTC: 02:14
29.6181.714.2Bajura*Did You feel it?
42B.S.: 2072-03-02
A.D.: 2015-06-17
Local: 08:00
UTC: 02:15
28.2785.945.0TibetDid You feel it?
43B.S.: 2079-11-21
A.D.: 2023-03-05
Local: 08:03
UTC: 02:18
27.5785.594.3KavrepalanchokDid You feel it?
44B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 08:08
UTC: 02:23
27.9984.814.2DhadingDid You feel it?
45B.S.: 2072-04-05
A.D.: 2015-07-21
Local: 08:09
UTC: 02:24
27.8686.394.0DolakhaDid You feel it?
46B.S.: 2079-04-15
A.D.: 2022-07-31
Local: 08:13
UTC: 02:28
27.1686.836.0KhotangDid You feel it?
47B.S.: 2078-02-05
A.D.: 2021-05-19
Local: 08:16
UTC: 02:31
28.2684.354.0LamjungDid You feel it?
48B.S.: 2078-02-05
A.D.: 2021-05-19
Local: 08:17
UTC: 02:32
28.2684.364.1LamjungDid You feel it?
49B.S.: 2072-03-03
A.D.: 2015-06-18
Local: 08:24
UTC: 02:39
28.1485.114.0DhadingDid You feel it?
50B.S.: 2078-02-05
A.D.: 2021-05-19
Local: 08:26
UTC: 02:41
28.2784.405.3LamjungDid You feel it?
51B.S.: 2072-05-13
A.D.: 2015-08-30
Local: 08:26
UTC: 02:41
27.6686.234.0DolakhaDid You feel it?
52B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 08:28
UTC: 02:43
28.0084.84.3DhadingDid You feel it?
53B.S.: 2075-04-08
A.D.: 2018-07-24
Local: 08:30
UTC: 02:45
27.7584.874.0DhadingDid You feel it?
54B.S.: 2079-11-21
A.D.: 2023-03-05
Local: 08:35
UTC: 02:50
29.2981.404.4AchhamDid You feel it?
55B.S.: 2074-08-22
A.D.: 2017-12-08
Local: 08:36
UTC: 02:51
27.6386.195.0DolakhaDid You feel it?
56B.S.: 2076-01-21
A.D.: 2019-05-04
Local: 08:37
UTC: 02:52
27.9485.724.1SindhupalchowkDid You feel it?
57B.S.: 2074-10-05
A.D.: 2018-01-19
Local: 08:38
UTC: 02:53
27.7286.014.0DolakhaDid You feel it?
58B.S.: 2072-08-27
A.D.: 2015-12-13
Local: 08:45
UTC: 03:00
28.0485.024.0DhadingDid You feel it?
59B.S.: 2079-10-27
A.D.: 2023-02-10
Local: 08:52
UTC: 03:07
28.8082.534.2RukumDid You feel it?
60B.S.: 2075-03-29
A.D.: 2018-07-13
Local: 08:58
UTC: 03:13
29.5781.564.0BajuraDid You feel it?