लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 61-80 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
61B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 15:13
UTC: 09:28
29.5581.185.1Bajhang*Did You feel it?
62B.S.: 2080-06-20
A.D.: 2023-10-07
Local: 11:45
UTC: 06:00
29.5881.265.3BajhangDid You feel it?
63B.S.: 2051-08-05
A.D.: 1994-11-21
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5481.154.0BajhangDid You feel it?
64B.S.: 2080-08-13
A.D.: 2023-11-29
Local: 18:44
UTC: 12:59
29.6381.154.1BajhangDid You feel it?
65B.S.: 2072-12-22
A.D.: 2016-04-04
Local: 09:40
UTC: 3:55 AM
29.8181.514.0BajhangDid You feel it?
66B.S.: 2074-01-11
A.D.: 2017-04-24
Local: 20:49
UTC: 3:04 PM
29.7581.314.0BajhangDid You feel it?
67B.S.: 2074-02-16
A.D.: 2017-05-30
Local: 23:23
UTC: 5:38 PM
29.6480.974.0BajhangDid You feel it?
68B.S.: 2080-02-09
A.D.: 2023-05-23
Local: 04:06
UTC: 22:21
29.6681.614.5BajhangDid You feel it?
69B.S.: 2074-07-20
A.D.: 2017-11-06
Local: 08:54
UTC: 3:09 AM
29.7881.284.0BajhangDid You feel it?
70B.S.: 2079-07-26
A.D.: 2022-11-12
Local: 20:12
UTC: 14:27
29.4581.195.4BajhangDid You feel it?
71B.S.: 2080-07-04
A.D.: 2023-10-21
Local: 18:55
UTC: 13:10
29.6081.284.4BajhangDid You feel it?
72B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 14:40
UTC: 08:55
29.6481.295.3BajhangDid You feel it?
73B.S.: 2053-11-07
A.D.: 1997-02-18
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5281.334.0BajhangDid You feel it?
74B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 17:19
UTC: 11:34
29.5681.165.0BajhangDid You feel it?
75B.S.: 2063-11-26
A.D.: 2007-03-10
Local: 11:00
UTC: N/A
29.4781.734.0BajhangDid You feel it?
76B.S.: 2068-05-02
A.D.: 2011-08-19
Local: 11:00
UTC: N/A
29.781.344.0BajhangDid You feel it?
77B.S.: 2068-12-29
A.D.: 2012-04-11
Local: 08:37
UTC: 2:52 AM
29.5581.244.0BajhangDid You feel it?
78B.S.: 2073-03-18
A.D.: 2016-07-02
Local: 06:08
UTC: 12:23 AM
29.6481.284.0BajhangDid You feel it?
79B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 00:50
UTC: 19:05
29.1981.264.3BajhangDid You feel it?
80B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 04:27
UTC: 22:42
29.4181.264.3BajhangDid You feel it?