लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 61-80 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
61B.S.: 2074-05-06
A.D.: 2017-08-22
Local: 06:35
UTC: 12:50 AM
29.4181.14.0Bajhang*Did You feel it?
62B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 15:45
UTC: 10:00
29.5881.104.1BajhangDid You feel it?
63B.S.: 2076-08-03
A.D.: 2019-11-19
Local: 19:15
UTC: 13:30
29.4281.105.7BajhangDid You feel it?
64B.S.: 2079-07-22
A.D.: 2022-11-08
Local: 21:56
UTC: 16:11
29.3881.114.1DotiDid You feel it?
65B.S.: 2079-07-22
A.D.: 2022-11-08
Local: 21:07
UTC: 15:22
29.3881.115.7DotiDid You feel it?
66B.S.: 2059-02-24
A.D.: 2002-06-07
Local: 11:00
UTC: N/A
28.7781.124.0KailaliDid You feel it?
67B.S.: 2079-07-22
A.D.: 2022-11-08
Local: 02:12
UTC: 20:27
29.3881.136.6DotiDid You feel it?
68B.S.: 2069-07-26
A.D.: 2012-11-11
Local: 00:24
UTC: 6:39 PM
29.5181.135.0Southern BajhangDid You feel it?
69B.S.: 2061-10-03
A.D.: 2005-01-16
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6881.145.0BajhangDid You feel it?
70B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 16:31
UTC: 10:46
29.5381.144.3BajhangDid You feel it?
71B.S.: 2051-08-05
A.D.: 1994-11-21
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5481.154.0BajhangDid You feel it?
72B.S.: 2080-08-13
A.D.: 2023-11-29
Local: 18:44
UTC: 12:59
29.6381.154.1BajhangDid You feel it?
73B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 17:19
UTC: 11:34
29.5681.165.0BajhangDid You feel it?
74B.S.: 2080-08-06
A.D.: 2023-11-22
Local: 01:19
UTC: 19:34
27.6781.184.5MakawanpurDid You feel it?
75B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 15:13
UTC: 09:28
29.5581.185.1BajhangDid You feel it?
76B.S.: 2080-07-01
A.D.: 2023-10-18
Local: 21:57
UTC: 16:12
29.6081.194.6BajhangDid You feel it?
77B.S.: 2080-06-24
A.D.: 2023-10-11
Local: 00:22
UTC: 18:37
29.6181.195.2BajhangDid You feel it?
78B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 15:06
UTC: 09:21
29.5981.196.3BajhangDid You feel it?
79B.S.: 2079-07-26
A.D.: 2022-11-12
Local: 20:12
UTC: 14:27
29.4581.195.4BajhangDid You feel it?
80B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 05:43
UTC: 23:58
29.6381.204.3BajhangDid You feel it?