लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 61-80 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
61B.S.: 2052-04-22
A.D.: 1995-08-07
Local: 11:00
UTC: N/A
25.7586.244.0India*Did You feel it?
62B.S.: 2052-06-18
A.D.: 1995-10-04
Local: 11:15
UTC: 05:30
28.2784.444.0LamjungDid You feel it?
63B.S.: 2053-09-17
A.D.: 1997-01-01
Local: 11:00
UTC: N/A
27.00586.5614.0UdayapurDid You feel it?
64B.S.: 2058-08-13
A.D.: 2001-11-28
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5981.774.0MuguDid You feel it?
65B.S.: 2058-09-04
A.D.: 2001-12-19
Local: 11:00
UTC: N/A
23.8389.884.0BangaladeshDid You feel it?
66B.S.: 2058-10-21
A.D.: 2002-02-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7286.374.0DolakhaDid You feel it?
67B.S.: 2053-10-19
A.D.: 1997-02-01
Local: 11:00
UTC: N/A
2885.3034.0RasuwaDid You feel it?
68B.S.: 2058-12-27
A.D.: 2002-04-09
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4686.1744.0RamechhapDid You feel it?
69B.S.: 2053-10-21
A.D.: 1997-02-03
Local: 11:00
UTC: N/A
28.0985.294.0RasuwaDid You feel it?
70B.S.: 2053-10-28
A.D.: 1997-02-10
Local: 11:00
UTC: N/A
28.1285.334.0RasuwaDid You feel it?
71B.S.: 2060-06-07
A.D.: 2003-09-24
Local: 11:00
UTC: N/A
28.9981.964.0DailekhDid You feel it?
72B.S.: 2053-11-07
A.D.: 1997-02-18
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5281.334.0BajhangDid You feel it?
73B.S.: 2052-11-16
A.D.: 1996-02-28
Local: 11:00
UTC: N/A
27.12286.7664.0UdayapurDid You feel it?
74B.S.: 2059-04-26
A.D.: 2002-08-11
Local: 11:00
UTC: N/A
26.9786.44.0UdayapurDid You feel it?
75B.S.: 2053-03-26
A.D.: 1996-07-10
Local: 11:00
UTC: N/A
29.61681.9814.0MuguDid You feel it?
76B.S.: 2053-06-30
A.D.: 1996-10-16
Local: 11:00
UTC: N/A
28.77879.9514.0Did You feel it?
77B.S.: 2053-07-19
A.D.: 1996-11-04
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6381.8594.0MuguDid You feel it?
78B.S.: 2053-07-23
A.D.: 1996-11-08
Local: 11:00
UTC: N/A
29.66781.6994.0HumlaDid You feel it?
79B.S.: 2060-03-09
A.D.: 2003-06-23
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7987.974.0TaplejungDid You feel it?
80B.S.: 2053-09-07
A.D.: 1996-12-22
Local: 11:00
UTC: N/A
29.01281.7264.0DailekhDid You feel it?