लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 81-100 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
81B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 03:57
UTC: 10:12 PM
27.9285.645.0Sindhupalchowk*Did You feel it?
82B.S.: 2053-08-18
A.D.: 1996-12-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3986.8425.0SolukhumbuDid You feel it?
83B.S.: 2053-09-14
A.D.: 1996-12-29
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7581.8285.0HumlaDid You feel it?
84B.S.: 2054-08-12
A.D.: 1997-11-27
Local: 11:00
UTC: N/A
27.74875.0SolukhumbuDid You feel it?
85B.S.: 2054-08-23
A.D.: 1997-12-08
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1986.855.0KhotangDid You feel it?
86B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 12:53
UTC: 07:08
28.285.755.0RasuwaDid You feel it?
87B.S.: 2055-05-18
A.D.: 1998-09-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.87386.9645.0SolukhumbuDid You feel it?
88B.S.: 2054-11-10
A.D.: 1998-02-22
Local: 11:00
UTC: N/A
28.7285.525.0TibetDid You feel it?
89B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 14:40
UTC: 8:55 AM
27.885.165.0NuwakotDid You feel it?
90B.S.: 2055-08-10
A.D.: 1998-11-26
Local: 11:00
UTC: N/A
27.85987.8145.0TaplejungDid You feel it?
91B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 10:46
UTC: 5:01 AM
27.9985.025.0NuwakotDid You feel it?
92B.S.: 2055-05-25
A.D.: 1998-09-10
Local: 11:00
UTC: N/A
27.44488.335.0TaplejungDid You feel it?
93B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 12:23
UTC: 06:38
28.4185.85.0TibetDid You feel it?
94B.S.: 2055-03-31
A.D.: 1998-07-15
Local: 11:00
UTC: N/A
29.55181.2475.0BajhangDid You feel it?
95B.S.: 2055-03-13
A.D.: 1998-06-27
Local: 11:00
UTC: N/A
27.86685.8125.0SankhuwasabhaDid You feel it?
96B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 15:15
UTC: 09:30
2885.65.0SindhupalchowkDid You feel it?
97B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 14:40
UTC: 08:55
27.6585.635.0KabreDid You feel it?
98B.S.: 2054-11-16
A.D.: 1998-02-28
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1587.865.0PanchtharDid You feel it?
99B.S.: 2069-04-16
A.D.: 2012-07-31
Local: 17:35
UTC: 11:50 AM
28.5882.485.0Southern RukumDid You feel it?
100B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 05:12
UTC: 11:27 PM
28.3485.915.0TibetDid You feel it?