लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 81-100 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
81B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 04:27
UTC: 22:42
29.4181.264.3Bajhang*Did You feel it?
82B.S.: 2061-10-03
A.D.: 2005-01-16
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6881.145.0BajhangDid You feel it?
83B.S.: 2076-12-20
A.D.: 2020-04-02
Local: 20:55
UTC: 15:10
29.5880.964.0BajhangDid You feel it?
84B.S.: 2053-11-07
A.D.: 1997-02-18
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5281.334.0BajhangDid You feel it?
85B.S.: 2055-03-31
A.D.: 1998-07-15
Local: 11:00
UTC: N/A
29.55181.2475.0BajhangDid You feel it?
86B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 17:19
UTC: 11:34
29.5681.165.0BajhangDid You feel it?
87B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 17:38
UTC: 11:53
29.6581.275.0BajhangDid You feel it?
88B.S.: 2079-01-06
A.D.: 2022-04-19
Local: 06:03
UTC: 00:18
29.5881.004.1BajhangDid You feel it?
89B.S.: 2073-07-21
A.D.: 2016-11-06
Local: 21:47
UTC: 4:02 PM
29.6981.054.0BajhangDid You feel it?
90B.S.: 2069-09-18
A.D.: 2013-01-02
Local: 23:27
UTC: 5:42 PM
29.41814.0Bajhang and Doti borderDid You feel it?
91B.S.: 2064-12-04
A.D.: 2008-03-17
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7681.534.0Bajhang-Bajura borderDid You feel it?
92B.S.: 2068-11-14
A.D.: 2012-02-26
Local: 04:41
UTC: 10:56 PM
29.7181.024.0Bajhang-Darchula borderDid You feel it?
93B.S.: 2068-11-14
A.D.: 2012-02-26
Local: 04:53
UTC: 11:08 PM
29.8681.054.0Bajhang-Darchula borderDid You feel it?
94B.S.: 2071-03-23
A.D.: 2014-07-07
Local: 22:22
UTC: 4:37 PM
29.7380.934.0Bajhang-Darchula borderDid You feel it?
95B.S.: 2076-06-11
A.D.: 2019-09-28
Local: 10:43
UTC: 04:58
30.081.454.3Bajhang/Humla BorderDid You feel it?
96B.S.: 2073-09-19
A.D.: 2017-01-03
Local: 00:26
UTC: 6:41 PM
29.7181.574.0BajuraDid You feel it?
97B.S.: 2067-02-30
A.D.: 2010-06-13
Local: 11:00
UTC: N/A
29.481.384.0BajuraDid You feel it?
98B.S.: 2066-12-31
A.D.: 2010-04-13
Local: 11:00
UTC: N/A
29.3781.344.0BajuraDid You feel it?
99B.S.: 2073-05-11
A.D.: 2016-08-27
Local: 17:48
UTC: 12:03 PM
29.8181.564.0BajuraDid You feel it?
100B.S.: 2066-11-17
A.D.: 2010-03-01
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7683.114.0BajuraDid You feel it?