लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 81-100 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
81B.S.: 2075-03-06
A.D.: 2018-06-20
Local: 09:54
UTC: 04:09
27.3688.014.0Taplejung*Did You feel it?
82B.S.: 2078-04-28
A.D.: 2021-08-12
Local: 09:54
UTC: 04:09
26.9886.694.3UdayapurDid You feel it?
83B.S.: 2072-03-23
A.D.: 2015-07-08
Local: 09:55
UTC: 04:10
27.9285.684.0SindhupalchokDid You feel it?
84B.S.: 2079-01-21
A.D.: 2022-05-04
Local: 09:57
UTC: 04:12
29.3582.044.1JumlaDid You feel it?
85B.S.: 2075-03-06
A.D.: 2018-06-20
Local: 10:00
UTC: 04:15
27.3187.94.0TaplejungDid You feel it?
86B.S.: 2072-08-03
A.D.: 2015-11-19
Local: 10:00
UTC: 04:15
27.8985.755.0SindupalchokDid You feel it?
87B.S.: 2076-02-16
A.D.: 2019-05-30
Local: 10:01
UTC: 04:16
29.6282.114.6MuguDid You feel it?
88B.S.: 2072-02-28
A.D.: 2015-06-11
Local: 10:02
UTC: 04:17
27.885.784.0SindhupalchowkDid You feel it?
89B.S.: 2072-02-22
A.D.: 2015-06-05
Local: 10:02
UTC: 04:17
27.7985.784.0SindhupalchowkDid You feel it?
90B.S.: 2079-11-16
A.D.: 2023-02-28
Local: 10:03
UTC: 04:18
27.0887.964.3IlamDid You feel it?
91B.S.: 2072-04-10
A.D.: 2015-07-26
Local: 10:03
UTC: 04:18
27.8585.754.0SindupalchokDid You feel it?
92B.S.: 2073-07-01
A.D.: 2016-10-17
Local: 10:03
UTC: 04:18
27.8785.34.0NuwakotDid You feel it?
93B.S.: 2077-12-05
A.D.: 2021-03-18
Local: 10:05
UTC: 04:20
27.585.634.1KavrepalanchokDid You feel it?
94B.S.: 2073-11-16
A.D.: 2017-02-27
Local: 10:06
UTC: 04:21
27.3886.134.0RamechhapDid You feel it?
95B.S.: 2072-03-20
A.D.: 2015-07-05
Local: 10:07
UTC: 04:22
27.6786.24.0DolakhaDid You feel it?
96B.S.: 2072-04-30
A.D.: 2015-08-15
Local: 10:10
UTC: 04:25
27.8786.084.0DolakhaDid You feel it?
97B.S.: 2072-12-22
A.D.: 2016-04-04
Local: 10:16
UTC: 04:31
27.7286.094.0DolakhaDid You feel it?
98B.S.: 2080-09-19
A.D.: 2024-01-04
Local: 10:17
UTC: 04:32
28.1085.754.6SindhupalchowkDid You feel it?
99B.S.: 2072-02-29
A.D.: 2015-06-12
Local: 10:19
UTC: 04:34
27.6786.094.0DolakhaDid You feel it?
100B.S.: 2072-03-23
A.D.: 2015-07-08
Local: 10:19
UTC: 04:34
27.686.234.0DolakhaDid You feel it?