लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 101-120 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
101B.S.: 2073-03-15
A.D.: 2016-06-29
Local: 14:55
UTC: 9:10 AM
29.6381.285.0Bajhang*Did You feel it?
102B.S.: 2073-03-18
A.D.: 2016-07-02
Local: 06:08
UTC: 12:23 AM
29.6481.284.0BajhangDid You feel it?
103B.S.: 2076-02-11
A.D.: 2019-05-25
Local: 21:08
UTC: 15:23
29.5081.284.3BajhangDid You feel it?
104B.S.: 2074-07-20
A.D.: 2017-11-06
Local: 08:54
UTC: 3:09 AM
29.7881.284.0BajhangDid You feel it?
105B.S.: 2080-07-04
A.D.: 2023-10-21
Local: 18:55
UTC: 13:10
29.6081.284.4BajhangDid You feel it?
106B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 14:40
UTC: 08:55
29.6481.295.3BajhangDid You feel it?
107B.S.: 2079-07-23
A.D.: 2022-11-09
Local: 05:13
UTC: 23:28
29.3581.294.1BajuraDid You feel it?
108B.S.: 2072-09-11
A.D.: 2015-12-26
Local: 10:33
UTC: 4:48 AM
29.3581.294.0BajuraDid You feel it?
109B.S.: 2074-01-11
A.D.: 2017-04-24
Local: 20:49
UTC: 3:04 PM
29.7581.314.0BajhangDid You feel it?
110B.S.: 2068-04-24
A.D.: 2011-08-09
Local: 11:00
UTC: N/A
29.981.314.0BajhangDid You feel it?
111B.S.: 2069-07-27
A.D.: 2012-11-12
Local: 18:27
UTC: 12:42 PM
29.5581.314.0BajhangDid You feel it?
112B.S.: 2053-11-07
A.D.: 1997-02-18
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5281.334.0BajhangDid You feel it?
113B.S.: 2066-12-31
A.D.: 2010-04-13
Local: 11:00
UTC: N/A
29.3781.344.0BajuraDid You feel it?
114B.S.: 2079-04-01
A.D.: 2022-07-17
Local: 04:31
UTC: 22:46
29.4181.344.1BajuraDid You feel it?
115B.S.: 2068-05-02
A.D.: 2011-08-19
Local: 11:00
UTC: N/A
29.781.344.0BajhangDid You feel it?
116B.S.: 2059-02-21
A.D.: 2002-06-04
Local: 11:00
UTC: N/A
30.7181.346.0TibetDid You feel it?
117B.S.: 2067-02-30
A.D.: 2010-06-13
Local: 11:00
UTC: N/A
29.481.384.0BajuraDid You feel it?
118B.S.: 2058-03-27
A.D.: 2001-07-11
Local: 11:00
UTC: N/A
29.50781.3944.0BajhangDid You feel it?
119B.S.: 2065-10-10
A.D.: 2009-01-23
Local: 11:00
UTC: N/A
29.0581.44.0AchhamDid You feel it?
120B.S.: 2058-01-02
A.D.: 2001-04-15
Local: 11:00
UTC: N/A
29.45881.44.0BajuraDid You feel it?