लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 101-120 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
101B.S.: 2075-12-30
A.D.: 2019-04-13
Local: 10:25
UTC: 04:40
28.0385.384.0Rasuwa*Did You feel it?
102B.S.: 2074-04-09
A.D.: 2017-07-24
Local: 10:29
UTC: 04:44
27.5685.964.0DolakhaDid You feel it?
103B.S.: 2073-01-23
A.D.: 2016-05-05
Local: 10:31
UTC: 04:46
28.2484.994.0Gorkha/DhadingDid You feel it?
104B.S.: 2073-06-21
A.D.: 2016-10-07
Local: 10:37
UTC: 04:52
27.6586.134.0DolakhaDid You feel it?
105B.S.: 2072-04-26
A.D.: 2015-08-11
Local: 10:42
UTC: 04:57
27.785.294.0KathmanduDid You feel it?
106B.S.: 2076-06-11
A.D.: 2019-09-28
Local: 10:43
UTC: 04:58
30.081.454.3Bajhang/Humla BorderDid You feel it?
107B.S.: 2077-09-19
A.D.: 2021-01-03
Local: 10:44
UTC: 04:59
27.6687.624.4TaplejungDid You feel it?
108B.S.: 2079-08-12
A.D.: 2022-11-28
Local: 10:45
UTC: 05:00
26.9387.264.0DhankutaDid You feel it?
109B.S.: 2079-08-12
A.D.: 2022-11-28
Local: 10:45
UTC: 05:00
26.9387.264.0DhankutaDid You feel it?
110B.S.: 2072-02-19
A.D.: 2015-06-02
Local: 10:48
UTC: 05:03
27.7886.24.0DolakhaDid You feel it?
111B.S.: 2072-03-21
A.D.: 2015-07-06
Local: 10:48
UTC: 05:03
27.6986.24.0DolakhaDid You feel it?
112B.S.: 2074-11-18
A.D.: 2018-03-02
Local: 10:51
UTC: 05:06
27.7086.334.0DolakhaDid You feel it?
113B.S.: 2075-06-20
A.D.: 2018-10-06
Local: 10:52
UTC: 05:07
28.9481.724.0DailekhDid You feel it?
114B.S.: 2076-05-29
A.D.: 2019-09-15
Local: 10:54
UTC: 05:09
30.3081.745.0HumlaDid You feel it?
115B.S.: 2072-12-04
A.D.: 2016-03-17
Local: 10:59
UTC: 05:14
27.3486.274.0OkhaldhungaDid You feel it?
116B.S.: 2072-11-30
A.D.: 2016-03-13
Local: 11:00
UTC: 05:15
27.8384.94.0DhadingDid You feel it?
117B.S.: 2072-02-24
A.D.: 2015-06-07
Local: 11:02
UTC: 05:17
27.985.644.0SindhupalchowkDid You feel it?
118B.S.: 2076-02-11
A.D.: 2019-05-25
Local: 11:02
UTC: 05:17
27.7086.474.9RamechhapDid You feel it?
119B.S.: 2076-07-05
A.D.: 2019-10-22
Local: 11:06
UTC: 05:21
26.8886.594.1UdayapurDid You feel it?
120B.S.: 2075-04-02
A.D.: 2018-07-18
Local: 11:15
UTC: 05:30
29.0281.514.0DailekhDid You feel it?