लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 121-140 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
121B.S.: 2060-06-07
A.D.: 2003-09-24
Local: 11:00
UTC: N/A
28.9981.964.0Dailekh*Did You feel it?
122B.S.: 2060-06-12
A.D.: 2003-09-29
Local: 11:00
UTC: N/A
27.5287.864.0TaplejungDid You feel it?
123B.S.: 2060-07-12
A.D.: 2003-10-29
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2686.694.0KhotangDid You feel it?
124B.S.: 2060-07-19
A.D.: 2003-11-05
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7886.164.0DolakhaDid You feel it?
125B.S.: 2060-08-06
A.D.: 2003-11-22
Local: 11:00
UTC: N/A
28.4783.915.0KaskiDid You feel it?
126B.S.: 2060-08-07
A.D.: 2003-11-23
Local: 11:00
UTC: N/A
28.383.884.0KaskiDid You feel it?
127B.S.: 2060-08-07
A.D.: 2003-11-23
Local: 11:00
UTC: N/A
28.4583.944.0KaskiDid You feel it?
128B.S.: 2060-08-07
A.D.: 2003-11-23
Local: 11:00
UTC: N/A
28.4183.973.0KaskiDid You feel it?
129B.S.: 2060-08-19
A.D.: 2003-12-05
Local: 11:00
UTC: N/A
28.483.934.0KaskiDid You feel it?
130B.S.: 2060-08-25
A.D.: 2003-12-11
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8580.544.0DarchulaDid You feel it?
131B.S.: 2060-09-04
A.D.: 2003-12-19
Local: 11:00
UTC: N/A
27.0687.974.0IllamDid You feel it?
132B.S.: 2060-09-19
A.D.: 2004-01-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.8786.065.0Listikot, SindhupalchokDid You feel it?
133B.S.: 2060-09-19
A.D.: 2004-01-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7686.074.0Listikot, SindhupalchokDid You feel it?
134B.S.: 2060-09-23
A.D.: 2004-01-07
Local: 11:00
UTC: N/A
28.07854.0Darkha, DhadingDid You feel it?
135B.S.: 2060-10-19
A.D.: 2004-02-02
Local: 11:00
UTC: N/A
29.3281.534.0Tolideval, BajuraDid You feel it?
136B.S.: 2060-11-02
A.D.: 2004-02-14
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6780.884.0Brahmajali, BhajhangDid You feel it?
137B.S.: 2060-11-06
A.D.: 2004-02-18
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6187.84.0Amjilesa, TaplejungDid You feel it?
138B.S.: 2060-12-04
A.D.: 2004-03-17
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6787.824.0Amjilesa, TaplejungDid You feel it?
139B.S.: 2060-12-18
A.D.: 2004-03-31
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1887.634.0Isabun,TerathumDid You feel it?
140B.S.: 2061-02-16
A.D.: 2004-05-29
Local: 11:00
UTC: N/A
28.5582.964.0Niseldhar, BaglungDid You feel it?