लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 141-160 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
141B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 22:05
UTC: 4:20 PM
27.7386.115.0Dolakha*Did You feel it?
142B.S.: 2072-02-01
A.D.: 2015-05-15
Local: 13:12
UTC: 7:27 AM
27.9384.845.0DhadingDid You feel it?
143B.S.: 2072-02-02
A.D.: 2015-05-16
Local: 23:04
UTC: 5:19 PM
27.686.265.0DolakhaDid You feel it?
144B.S.: 2072-02-11
A.D.: 2015-05-25
Local: 09:08
UTC: 3:23 AM
28.0184.685.0GorkhaDid You feel it?
145B.S.: 2059-01-19
A.D.: 2002-05-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6786.675.0SolukhumbuDid You feel it?
146B.S.: 2072-01-19
A.D.: 2015-05-02
Local: 17:05
UTC: 11:20 AM
28.2484.765.0GorkhaDid You feel it?
147B.S.: 2058-04-01
A.D.: 2001-07-16
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9784.685.0GorkhaDid You feel it?
148B.S.: 2056-11-14
A.D.: 2000-02-26
Local: 11:00
UTC: N/A
28.61782.3145.0JajarkotDid You feel it?
149B.S.: 2056-11-30
A.D.: 2000-03-13
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7387.715.0SankhuwasabhaDid You feel it?
150B.S.: 2056-11-30
A.D.: 2000-03-13
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9987.425.0TaplejungDid You feel it?
151B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 14:05
UTC: 08:20
27.984.865.0DhadingDid You feel it?
152B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 14:48
UTC: 09:03
27.9185.335.0NuwakotDid You feel it?
153B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 18:29
UTC: 12:44
28.1684.715.0GorkhaDid You feel it?
154B.S.: 2072-03-02
A.D.: 2015-06-17
Local: 08:00
UTC: 02:15
28.2785.945.0TibetDid You feel it?
155B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 14:40
UTC: 8:55 AM
27.885.165.0NuwakotDid You feel it?
156B.S.: 2072-01-31
A.D.: 2015-05-14
Local: 09:08
UTC: 3:23 AM
27.6786.085.0DolakhaDid You feel it?
157B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 18:57
UTC: 1:12 PM
27.7585.945.0SindhupalchowkDid You feel it?
158B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 19:07
UTC: 1:22 PM
27.9486.055.0TibetDid You feel it?
159B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 03:55
UTC: 10:10 PM
27.9585.875.0SindhupalchowkDid You feel it?
160B.S.: 2072-02-15
A.D.: 2015-05-29
Local: 21:29
UTC: 3:44 PM
2884.985.0DhadingDid You feel it?