लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 141-160 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
141B.S.: 2080-06-20
A.D.: 2023-10-07
Local: 12:32
UTC: 06:47
29.6181.244.3Bajhang*Did You feel it?
142B.S.: 2076-01-03
A.D.: 2019-04-16
Local: 12:35
UTC: 06:50
28.0084.764.0GorkhaDid You feel it?
143B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 12:41
UTC: 06:56
28.1385.655.0RasuwaDid You feel it?
144B.S.: 2073-01-10
A.D.: 2016-04-22
Local: 12:41
UTC: 06:56
27.7286.294.0DolakhaDid You feel it?
145B.S.: 2079-02-24
A.D.: 2022-06-07
Local: 12:50
UTC: 07:05
29.6180.514.0BaitadiDid You feel it?
146B.S.: 2073-06-25
A.D.: 2016-10-11
Local: 12:53
UTC: 07:08
27.6785.954.0DolakhaDid You feel it?
147B.S.: 2075-06-19
A.D.: 2018-10-05
Local: 12:53
UTC: 07:08
28.9481.744.0DailekhDid You feel it?
148B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 12:53
UTC: 07:08
28.285.755.0RasuwaDid You feel it?
149B.S.: 2078-06-15
A.D.: 2021-10-01
Local: 12:54
UTC: 07:09
27.7185.924.2SindhupalchokDid You feel it?
150B.S.: 2080-07-21
A.D.: 2023-11-07
Local: 12:58
UTC: 07:13
29:8381:714.0BajuraDid You feel it?
151B.S.: 2072-06-21
A.D.: 2015-10-08
Local: 13:00
UTC: 07:15
27.5785.314.0LalitpurDid You feel it?
152B.S.: 2074-06-05
A.D.: 2017-09-21
Local: 13:04
UTC: 07:19
27.6286.254.0DolakhaDid You feel it?
153B.S.: 2075-12-26
A.D.: 2019-04-09
Local: 13:05
UTC: 07:20
27.7686.274.0DolakhaDid You feel it?
154B.S.: 2080-01-21
A.D.: 2023-05-04
Local: 13:17
UTC: 07:32
29.7881.584.1BajuraDid You feel it?
155B.S.: 2072-06-18
A.D.: 2015-10-05
Local: 13:18
UTC: 07:33
27.7186.154.0DolakhaDid You feel it?
156B.S.: 2072-03-07
A.D.: 2015-06-22
Local: 13:19
UTC: 07:34
27.6786.174.0DolakhaDid You feel it?
157B.S.: 2072-06-18
A.D.: 2015-10-05
Local: 13:21
UTC: 07:36
27.7186.14.0DolakhaDid You feel it?
158B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 13:32
UTC: 07:47
27.9985.715.0TibetDid You feel it?
159B.S.: 2072-02-27
A.D.: 2015-06-10
Local: 13:36
UTC: 07:51
27.885.614.0SindhupalchowkDid You feel it?
160B.S.: 2072-02-20
A.D.: 2015-06-03
Local: 13:37
UTC: 07:52
27.7985.874.0SindhupalchowkDid You feel it?