लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 161-180 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
161B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 05:12
UTC: 11:27 PM
28.3485.915.0Tibet*Did You feel it?
162B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 12:23
UTC: 06:38
28.4185.85.0TibetDid You feel it?
163B.S.: 2068-04-30
A.D.: 2011-08-15
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4486.275.0RamechhapDid You feel it?
164B.S.: 2077-05-26
A.D.: 2020-09-11
Local: 09:30
UTC: 03:45
26.7688.215.0Nepal India BorderDid You feel it?
165B.S.: 2055-08-10
A.D.: 1998-11-26
Local: 11:00
UTC: N/A
27.85987.8145.0TaplejungDid You feel it?
166B.S.: 2055-05-25
A.D.: 1998-09-10
Local: 11:00
UTC: N/A
27.44488.335.0TaplejungDid You feel it?
167B.S.: 2055-05-18
A.D.: 1998-09-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.87386.9645.0SolukhumbuDid You feel it?
168B.S.: 2055-03-31
A.D.: 1998-07-15
Local: 11:00
UTC: N/A
29.55181.2475.0BajhangDid You feel it?
169B.S.: 2055-03-13
A.D.: 1998-06-27
Local: 11:00
UTC: N/A
27.86685.8125.0SankhuwasabhaDid You feel it?
170B.S.: 2054-11-16
A.D.: 1998-02-28
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1587.865.0PanchtharDid You feel it?
171B.S.: 2056-04-25
A.D.: 1999-08-10
Local: 11:00
UTC: N/A
27.79586.2085.0DolakhaDid You feel it?
172B.S.: 2069-02-27
A.D.: 2012-06-09
Local: 13:39
UTC: 7:54 AM
28.3284.175.0KaskiDid You feel it?
173B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 18:29
UTC: 12:44
28.1684.715.0GorkhaDid You feel it?
174B.S.: 2056-11-30
A.D.: 2000-03-13
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9987.425.0TaplejungDid You feel it?
175B.S.: 2056-11-30
A.D.: 2000-03-13
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7387.715.0SankhuwasabhaDid You feel it?
176B.S.: 2056-11-14
A.D.: 2000-02-26
Local: 11:00
UTC: N/A
28.61782.3145.0JajarkotDid You feel it?
177B.S.: 2072-01-08
A.D.: 2015-04-21
Local: 01:37
UTC: 7:52 PM
28.8582.185.0JajarkotDid You feel it?
178B.S.: 2069-09-25
A.D.: 2013-01-09
Local: 13:29
UTC: 7:44 AM
29.8281.75.0Northern part of BajuraDid You feel it?
179B.S.: 2069-05-07
A.D.: 2012-08-23
Local: 22:15
UTC: 4:30 PM
28.3882.845.0Rolpa - Rukum border regionDid You feel it?
180B.S.: 2076-01-11
A.D.: 2019-04-24
Local: 06:29
UTC: 00:44
27.6985.175.0DhadingDid You feel it?