लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 161-180 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
161B.S.: 2080-01-27
A.D.: 2023-05-10
Local: 05:15
UTC: 23:30
29.7381.624.3Bajura*Did You feel it?
162B.S.: 2079-10-18
A.D.: 2023-02-01
Local: 11:44
UTC: 05:59
29.7181.624.0BajuraDid You feel it?
163B.S.: 2052-04-22
A.D.: 1995-08-07
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8881.635.0BajuraDid You feel it?
164B.S.: 2080-01-15
A.D.: 2023-04-28
Local: 09:25
UTC: 03:40
29.7481.634.1BajuraDid You feel it?
165B.S.: 2061-09-11
A.D.: 2004-12-26
Local: 11:00
UTC: N/A
29.981.634.0Sain, BajuraDid You feel it?
166B.S.: 2075-02-22
A.D.: 2018-06-05
Local: 07:19
UTC: 01:34
29.6881.654.0BajuraDid You feel it?
167B.S.: 2067-02-30
A.D.: 2010-06-13
Local: 11:00
UTC: N/A
29.681.654.0BajuraDid You feel it?
168B.S.: 2079-12-12
A.D.: 2023-03-26
Local: 22:27
UTC: 16:42
29.4281.664.3BajuraDid You feel it?
169B.S.: 2079-11-10
A.D.: 2023-02-22
Local: 13:45
UTC: 08:00
29.6881.675.2BajuraDid You feel it?
170B.S.: 2070-07-17
A.D.: 2013-11-03
Local: 12:32
UTC: 6:47 AM
29.5681.684.0BajuraDid You feel it?
171B.S.: 2079-11-29
A.D.: 2023-03-13
Local: 18:56
UTC: 13:11
28.9581.684.1DailekhDid You feel it?
172B.S.: 2068-06-15
A.D.: 2011-10-02
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5581.684.0BajuraDid You feel it?
173B.S.: 2068-08-07
A.D.: 2011-11-23
Local: 11:00
UTC: N/A
28.9181.684.0DailekhDid You feel it?
174B.S.: 2079-10-11
A.D.: 2023-01-25
Local: 01:07
UTC: 19:22
29.6481.684.1BajuraDid You feel it?
175B.S.: 2075-12-18
A.D.: 2019-04-01
Local: 20:47
UTC: 15:02
28.9881.694.0DailekhDid You feel it?
176B.S.: 2072-09-03
A.D.: 2015-12-18
Local: 04:01
UTC: 10:16 PM
29.4481.695.0BajuraDid You feel it?
177B.S.: 2053-07-23
A.D.: 1996-11-08
Local: 11:00
UTC: N/A
29.66781.6994.0HumlaDid You feel it?
178B.S.: 2067-08-19
A.D.: 2010-12-05
Local: 11:00
UTC: N/A
29.5781.6994.0BajuraDid You feel it?
179B.S.: 2072-11-24
A.D.: 2016-03-07
Local: 13:50
UTC: 8:05 AM
30.2281.74.0HumlaDid You feel it?
180B.S.: 2069-09-25
A.D.: 2013-01-09
Local: 13:29
UTC: 7:44 AM
29.8281.75.0Northern part of BajuraDid You feel it?