लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 161-180 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
161B.S.: 2077-08-17
A.D.: 2020-12-02
Local: 13:42
UTC: 07:57
27.7585.74.2Sindhupalchok*Did You feel it?
162B.S.: 2079-11-10
A.D.: 2023-02-22
Local: 13:45
UTC: 08:00
29.6881.675.2BajuraDid You feel it?
163B.S.: 2078-07-01
A.D.: 2021-10-18
Local: 13:46
UTC: 08:01
27.9285.84.7SindhupalchokDid You feel it?
164B.S.: 2078-07-01
A.D.: 2021-10-18
Local: 13:56
UTC: 08:11
27.9285.814.7SindhupalchowkDid You feel it?
165B.S.: 2072-04-20
A.D.: 2015-08-05
Local: 13:59
UTC: 08:14
27.6486.074.0DolakhaDid You feel it?
166B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 14:02
UTC: 08:17
27.7885.845.0SindhupalchowkDid You feel it?
167B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 14:05
UTC: 08:20
27.984.865.0DhadingDid You feel it?
168B.S.: 2076-02-03
A.D.: 2019-05-17
Local: 14:08
UTC: 08:23
27.8584.875.0DhadingDid You feel it?
169B.S.: 2073-06-26
A.D.: 2016-10-12
Local: 14:14
UTC: 08:29
27.6685.954.0DolakhaDid You feel it?
170B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 14:14
UTC: 08:29
28.1884.955.0GorkhaDid You feel it?
171B.S.: 2072-02-22
A.D.: 2015-06-05
Local: 14:16
UTC: 08:31
27.785.224.0KathmanduDid You feel it?
172B.S.: 2078-03-15
A.D.: 2021-06-29
Local: 14:20
UTC: 08:35
27.3087.264.0SankhuwasabhaDid You feel it?
173B.S.: 2080-07-19
A.D.: 2023-11-05
Local: 14:24
UTC: 08:39
28.9182.204.1JajarkotDid You feel it?
174B.S.: 2072-06-29
A.D.: 2015-10-16
Local: 14:28
UTC: 08:43
27.7186.164.0DolakhaDid You feel it?
175B.S.: 2078-07-23
A.D.: 2021-11-09
Local: 14:28
UTC: 08:43
27.8785.924.1SindhupalchokDid You feel it?
176B.S.: 2075-04-17
A.D.: 2018-08-02
Local: 14:32
UTC: 08:47
27.6686.104.0DolakhaDid You feel it?
177B.S.: 2080-01-18
A.D.: 2023-05-01
Local: 14:35
UTC: 08:50
29.8981.934.0HumlaDid You feel it?
178B.S.: 2073-01-29
A.D.: 2016-05-11
Local: 14:37
UTC: 08:52
28.0184.684.0GorkhaDid You feel it?
179B.S.: 2072-02-20
A.D.: 2015-06-03
Local: 14:39
UTC: 08:54
27.7686.074.0DolakhaDid You feel it?
180B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 14:40
UTC: 08:55
27.6585.635.0KabreDid You feel it?