लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 181-200 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
181B.S.: 2077-01-30
A.D.: 2020-05-12
Local: 23:53
UTC: 18:08
27.6586.155.3Dolakha*Did You feel it?
182B.S.: 2077-01-03
A.D.: 2020-04-15
Local: 00:55
UTC: 19:10
27.5586.594.7SolukhumbuDid You feel it?
183B.S.: 2076-12-20
A.D.: 2020-04-02
Local: 20:55
UTC: 15:10
29.5880.964.0BajhangDid You feel it?
184B.S.: 2076-12-12
A.D.: 2020-03-25
Local: 18:36
UTC: 12:51
28.0184.974.0DhadingDid You feel it?
185B.S.: 2076-12-02
A.D.: 2020-03-15
Local: 20:45
UTC: 15:00
28.3483.805.0KaskiDid You feel it?
186B.S.: 2076-11-21
A.D.: 2020-03-04
Local: 19:17
UTC: 13:32
27.7986.184.3DolakhaDid You feel it?
187B.S.: 2076-11-07
A.D.: 2020-02-19
Local: 21:13
UTC: 15:28
29.7181.964.3BajuraDid You feel it?
188B.S.: 2076-10-14
A.D.: 2020-01-28
Local: 07:59
UTC: 02:14
29.6181.714.2BajuraDid You feel it?
189B.S.: 2076-09-27
A.D.: 2020-01-12
Local: 02:07
UTC: 20:22
29.5981.734.2BajuraDid You feel it?
190B.S.: 2076-09-27
A.D.: 2020-01-12
Local: 20:19
UTC: 14:34
29.5881.714.5BajuraDid You feel it?
191B.S.: 2076-08-26
A.D.: 2019-12-12
Local: 19:11
UTC: 13:26
27.9585.594.8SindhupalchokDid You feel it?
192B.S.: 2076-08-11
A.D.: 2019-11-27
Local: 22:08
UTC: 16:23
27.7985.795.0SindhupalchokDid You feel it?
193B.S.: 2076-08-03
A.D.: 2019-11-19
Local: 19:15
UTC: 13:30
29.4281.105.7BajhangDid You feel it?
194B.S.: 2076-07-26
A.D.: 2019-11-12
Local: 07:45
UTC: 02:00
30.2080.104.6IndiaDid You feel it?
195B.S.: 2076-07-14
A.D.: 2019-10-31
Local: 03:51
UTC: 22:06
28.4583.234.5BaglungDid You feel it?
196B.S.: 2076-07-11
A.D.: 2019-10-28
Local: 19:27
UTC: 13:42
29.6682.044.1MuguDid You feel it?
197B.S.: 2076-07-05
A.D.: 2019-10-22
Local: 11:06
UTC: 05:21
26.8886.594.1UdayapurDid You feel it?
198B.S.: 2076-07-03
A.D.: 2019-10-20
Local: 01:09
UTC: 19:24
27.8287.984.2TaplejungDid You feel it?
199B.S.: 2076-06-12
A.D.: 2019-09-29
Local: 07:27
UTC: 01:42
28.6683.064.4Rukum EastDid You feel it?
200B.S.: 2076-06-11
A.D.: 2019-09-28
Local: 10:43
UTC: 04:58
30.081.454.3Bajhang/Humla BorderDid You feel it?