लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 21-40 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
21B.S.: 2080-07-18
A.D.: 2023-11-04
Local: 01:22
UTC: 19:37
28.8882.204.0Jajarkot*Did You feel it?
22B.S.: 2080-07-18
A.D.: 2023-11-04
Local: 15:40
UTC: 09:55
28.9482.244.2JajarkotDid You feel it?
23B.S.: 2080-07-17
A.D.: 2023-11-03
Local: 04:16
UTC: 22:31
28.9282.264.6JajarkotDid You feel it?
24B.S.: 2080-07-17
A.D.: 2023-11-03
Local: 00:35
UTC: 18:50
28.8882.204.3JajarkotDid You feel it?
25B.S.: 2080-07-17
A.D.: 2023-11-03
Local: 00:08
UTC: 18:23
28.9582.194.5JajarkotDid You feel it?
26B.S.: 2080-07-17
A.D.: 2023-11-03
Local: 23:47
UTC: 18:02
28.9282.216.4JajarkotDid You feel it?
27B.S.: 2080-07-17
A.D.: 2023-11-03
Local: 00:29
UTC: 18:44
28.9682.174.2JajarkotDid You feel it?
28B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 17:33
UTC: 11:48
27.9584.795.1DhadingDid You feel it?
29B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 07:39
UTC: 01:54
27.9484.796.1DhadingDid You feel it?
30B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 16:03
UTC: 10:18
28.0384.834.4DhadingDid You feel it?
31B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 08:59
UTC: 03:14
27.9584.794.1DhadingDid You feel it?
32B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 08:08
UTC: 02:23
27.9984.814.2DhadingDid You feel it?
33B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 08:28
UTC: 02:43
28.0084.84.3DhadingDid You feel it?
34B.S.: 2080-07-05
A.D.: 2023-10-22
Local: 17:31
UTC: 11:46
27.9684.795.0DhadingDid You feel it?
35B.S.: 2080-07-04
A.D.: 2023-10-21
Local: 18:55
UTC: 13:10
29.6081.284.4BajhangDid You feel it?
36B.S.: 2080-07-01
A.D.: 2023-10-18
Local: 21:57
UTC: 16:12
29.6081.194.6BajhangDid You feel it?
37B.S.: 2080-06-29
A.D.: 2023-10-16
Local: 09:26
UTC: 03:41
30.0680.584.8Darchula-india BorderDid You feel it?
38B.S.: 2080-06-25
A.D.: 2023-10-12
Local: 00:31
UTC: 18:46
28.4883.214.4BaglungDid You feel it?
39B.S.: 2080-06-25
A.D.: 2023-10-12
Local: 01:51
UTC: 20:06
29.4981.255.0BajhangDid You feel it?
40B.S.: 2080-06-24
A.D.: 2023-10-11
Local: 00:22
UTC: 18:37
29.6181.195.2BajhangDid You feel it?