लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 81-100 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
81B.S.: 2079-11-17
A.D.: 2023-03-01
Local: 17:42
UTC: 11:57
27.8288.024.0Taplejung*Did You feel it?
82B.S.: 2079-11-16
A.D.: 2023-02-28
Local: 10:03
UTC: 04:18
27.0887.964.3IlamDid You feel it?
83B.S.: 2079-11-10
A.D.: 2023-02-22
Local: 13:45
UTC: 08:00
29.6881.675.2BajuraDid You feel it?
84B.S.: 2079-10-29
A.D.: 2023-02-12
Local: 04:30
UTC: 22:45
27.8387.954.8TaplejungDid You feel it?
85B.S.: 2079-10-27
A.D.: 2023-02-10
Local: 08:52
UTC: 03:07
28.8082.534.2RukumDid You feel it?
86B.S.: 2079-10-18
A.D.: 2023-02-01
Local: 11:44
UTC: 05:59
29.7181.624.0BajuraDid You feel it?
87B.S.: 2079-10-17
A.D.: 2023-01-31
Local: 00:24
UTC: 18:39
27.4287.474.0TaplejungDid You feel it?
88B.S.: 2079-10-11
A.D.: 2023-01-25
Local: 01:07
UTC: 19:22
29.6481.684.1BajuraDid You feel it?
89B.S.: 2079-10-10
A.D.: 2023-01-24
Local: 14:43
UTC: 08:58
29.7581.705.9BajuraDid You feel it?
90B.S.: 2079-10-07
A.D.: 2023-01-21
Local: 04:38
UTC: 22:53
27.8085.814.2BajuraDid You feel it?
91B.S.: 2079-09-12
A.D.: 2022-12-27
Local: 02:07
UTC: 20:22
28.3683.195.3BaglungDid You feel it?
92B.S.: 2079-09-12
A.D.: 2022-12-27
Local: 01:23
UTC: 19:38
28.4583.144.7BaglungDid You feel it?
93B.S.: 2079-09-12
A.D.: 2022-12-27
Local: 03:28
UTC: 21:43
28.4583.094.0BaglungDid You feel it?
94B.S.: 2079-09-08
A.D.: 2022-12-23
Local: 07:15
UTC: 01:30
29.1083.304.6DolpaDid You feel it?
95B.S.: 2079-09-06
A.D.: 2022-12-21
Local: 01:00
UTC: 19:15
30.0080.744.1DarchulaDid You feel it?
96B.S.: 2079-09-03
A.D.: 2022-12-18
Local: 22:53
UTC: 17:08
28.26 85.064.5DhadingDid You feel it?
97B.S.: 2079-08-12
A.D.: 2022-11-28
Local: 10:45
UTC: 05:00
26.9387.264.0DhankutaDid You feel it?
98B.S.: 2079-08-12
A.D.: 2022-11-28
Local: 10:45
UTC: 05:00
26.9387.264.0DhankutaDid You feel it?
99B.S.: 2079-07-29
A.D.: 2022-11-15
Local: 18:08
UTC: 12:23
29.3581.214.2AchhamDid You feel it?
100B.S.: 2079-07-26
A.D.: 2022-11-12
Local: 20:12
UTC: 14:27
29.4581.195.4BajhangDid You feel it?