लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 121-140 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
121B.S.: 2079-02-09
A.D.: 2022-05-23
Local: 15:09
UTC: 09:24
27.387.734.3Taplejung*Did You feel it?
122B.S.: 2079-02-09
A.D.: 2022-05-23
Local: 15:00
UTC: 09:15
27.3187.944.1TaplejungDid You feel it?
123B.S.: 2079-01-21
A.D.: 2022-05-04
Local: 09:57
UTC: 04:12
29.3582.044.1JumlaDid You feel it?
124B.S.: 2079-01-06
A.D.: 2022-04-19
Local: 06:03
UTC: 00:18
29.5881.004.1BajhangDid You feel it?
125B.S.: 2078-12-09
A.D.: 2022-03-23
Local: 16:39
UTC: 10:54
27.9087.864.2TaplejungDid You feel it?
126B.S.: 2078-11-10
A.D.: 2022-02-22
Local: 15:52
UTC: 10:07
29.7080.714.1BaitadiDid You feel it?
127B.S.: 2078-10-12
A.D.: 2022-01-26
Local: 16:54
UTC: 11:09
27.984.574.1GorkhaDid You feel it?
128B.S.: 2078-10-07
A.D.: 2022-01-21
Local: 06:43
UTC: 00:58
27.9885.584.1SindhupalchowkDid You feel it?
129B.S.: 2078-09-22
A.D.: 2022-01-06
Local: 00:14
UTC: 18:29
28.6882.974.2Rukum EastDid You feel it?
130B.S.: 2078-09-21
A.D.: 2022-01-05
Local: 16:16
UTC: 10:31
27.6786.324.2DolakhaDid You feel it?
131B.S.: 2078-07-23
A.D.: 2021-11-09
Local: 14:28
UTC: 08:43
27.8785.924.1SindhupalchokDid You feel it?
132B.S.: 2078-07-08
A.D.: 2021-10-25
Local: 20:30
UTC: 14:45
28.2984.364.1LamjungDid You feel it?
133B.S.: 2078-07-01
A.D.: 2021-10-18
Local: 13:56
UTC: 08:11
27.9285.814.7SindhupalchowkDid You feel it?
134B.S.: 2078-07-01
A.D.: 2021-10-18
Local: 13:46
UTC: 08:01
27.9285.84.7SindhupalchokDid You feel it?
135B.S.: 2078-07-01
A.D.: 2021-10-18
Local: 15:20
UTC: 09:35
27.8585.814.1SindhupalchokDid You feel it?
136B.S.: 2078-07-01
A.D.: 2021-10-18
Local: 15:23
UTC: 09:38
27.8685.824.0SindhupalchokDid You feel it?
137B.S.: 2078-06-30
A.D.: 2021-10-16
Local: 04:09
UTC: 22:24
28.1884.934.3GorkhaDid You feel it?
138B.S.: 2078-06-16
A.D.: 2021-10-02
Local: 20:13
UTC: 14:28
27.9185.814.1SindhupalchokDid You feel it?
139B.S.: 2078-06-16
A.D.: 2021-10-02
Local: 19:58
UTC: 14:13
27.9285.814.6SindhupalchokDid You feel it?
140B.S.: 2078-06-15
A.D.: 2021-10-01
Local: 12:54
UTC: 07:09
27.7185.924.2SindhupalchokDid You feel it?