लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 181-200 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
181B.S.: 2072-10-22
A.D.: 2016-02-05
Local: 22:05
UTC: 16:20
27.9585.525.0Sindhupalchowk*Did You feel it?
182B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 05:04
UTC: 11:19 PM
27.7785.834.0SindhupalchowkDid You feel it?
183B.S.: 2072-01-31
A.D.: 2015-05-14
Local: 03:25
UTC: 9:40 PM
27.8485.844.0SindhupalchowkDid You feel it?
184B.S.: 2072-02-18
A.D.: 2015-06-01
Local: 04:35
UTC: 22:50
27.9885.514.0SindhupalchowkDid You feel it?
185B.S.: 2072-01-19
A.D.: 2015-05-02
Local: 15:17
UTC: 9:32 AM
27.9385.54.0SindhupalchowkDid You feel it?
186B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 15:15
UTC: 09:30
2885.65.0SindhupalchowkDid You feel it?
187B.S.: 2072-09-18
A.D.: 2016-01-02
Local: 03:15
UTC: 21:30
28.0185.84.0SindhupalchowkDid You feel it?
188B.S.: 2072-01-14
A.D.: 2015-04-27
Local: 04:24
UTC: 10:39 PM
27.8285.894.0SindhupalchowkDid You feel it?
189B.S.: 2068-07-22
A.D.: 2011-11-08
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9485.554.0SindhupalchowkDid You feel it?
190B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 14:02
UTC: 08:17
27.7885.845.0SindhupalchowkDid You feel it?
191B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 18:57
UTC: 1:12 PM
27.7585.945.0SindhupalchowkDid You feel it?
192B.S.: 2072-03-09
A.D.: 2015-06-24
Local: 14:59
UTC: 09:14
27.8585.754.0SindhupalchowkDid You feel it?
193B.S.: 2072-01-15
A.D.: 2015-04-28
Local: 08:57
UTC: 3:12 AM
27.8985.764.0SindhupalchowkDid You feel it?
194B.S.: 2072-01-28
A.D.: 2015-05-11
Local: 02:20
UTC: 8:35 PM
27.9985.864.0SindhupalchowkDid You feel it?
195B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 03:57
UTC: 10:12 PM
27.9285.645.0SindhupalchowkDid You feel it?
196B.S.: 2072-01-17
A.D.: 2015-04-30
Local: 05:04
UTC: 11:19 PM
27.9285.874.0SindhupalchowkDid You feel it?
197B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 05:31
UTC: 11:46 PM
27.7885.984.0SindhupalchowkDid You feel it?
198B.S.: 2072-01-25
A.D.: 2015-05-08
Local: 19:17
UTC: 1:32 PM
27.7785.884.0SindhupalchowkDid You feel it?
199B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 03:55
UTC: 10:10 PM
27.9585.875.0SindhupalchowkDid You feel it?
200B.S.: 2072-01-15
A.D.: 2015-04-28
Local: 20:55
UTC: 3:10 PM
27.8385.834.0SindhupalchowkDid You feel it?