लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 201-220 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
201B.S.: 2072-01-14
A.D.: 2015-04-27
Local: 10:12
UTC: 4:27 AM
27.8285.764.0Sindhupalchowk*Did You feel it?
202B.S.: 2072-02-13
A.D.: 2015-05-27
Local: 19:00
UTC: 1:15 PM
27.9185.534.0SindhupalchowkDid You feel it?
203B.S.: 2062-01-02
A.D.: 2005-04-15
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9285.714.0SindhupalchowkDid You feel it?
204B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 05:31
UTC: 11:46 PM
27.7885.984.0SindhupalchowkDid You feel it?
205B.S.: 2072-01-20
A.D.: 2015-05-03
Local: 00:43
UTC: 6:58 PM
27.8985.734.0SindhupalchowkDid You feel it?
206B.S.: 2072-08-09
A.D.: 2015-11-25
Local: 00:42
UTC: 18:57
27.8785.774.0SindhupalchowkDid You feel it?
207B.S.: 2062-04-24
A.D.: 2005-08-08
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9885.514.0SindhupalchowkDid You feel it?
208B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 21:12
UTC: 3:27 PM
27.7785.914.0SindhupalchowkDid You feel it?
209B.S.: 2072-02-27
A.D.: 2015-06-10
Local: 02:50
UTC: 21:05
27.8785.814.0SindhupalchowkDid You feel it?
210B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 03:57
UTC: 10:12 PM
27.9285.645.0SindhupalchowkDid You feel it?
211B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 01:40
UTC: 7:55 PM
27.7385.94.0SindhupalchowkDid You feel it?
212B.S.: 2055-06-30
A.D.: 1998-10-16
Local: 11:00
UTC: N/A
28.07785.664.0SindhupalchowkDid You feel it?
213B.S.: 2072-10-27
A.D.: 2016-02-10
Local: 22:12
UTC: 16:27
27.8485.714.0SindhupalchowkDid You feel it?
214B.S.: 2073-02-01
A.D.: 2016-05-14
Local: 05:05
UTC: 23:20
27.9785.554.0SindhupalchowkDid You feel it?
215B.S.: 2072-03-14
A.D.: 2015-06-29
Local: 23:27
UTC: 17:42
27.9285.684.0SindhupalchowkDid You feel it?
216B.S.: 2067-10-04
A.D.: 2011-01-18
Local: 11:00
UTC: N/A
27.885.944.0SindhupalchowkDid You feel it?
217B.S.: 2072-02-24
A.D.: 2015-06-07
Local: 11:02
UTC: 05:17
27.985.644.0SindhupalchowkDid You feel it?
218B.S.: 2072-01-21
A.D.: 2015-05-04
Local: 21:25
UTC: 3:40 PM
27.9585.864.0SindhupalchowkDid You feel it?
219B.S.: 2073-01-10
A.D.: 2016-04-22
Local: 16:49
UTC: 11:04
27.7985.854.0SindhupalchowkDid You feel it?
220B.S.: 2072-09-18
A.D.: 2016-01-02
Local: 03:15
UTC: 21:30
28.0185.84.0SindhupalchowkDid You feel it?