लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 61-80 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
61B.S.: 2052-02-28
A.D.: 1995-06-11
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2287.954.0Taplejung*Did You feel it?
62B.S.: 2064-11-02
A.D.: 2008-02-14
Local: 11:00
UTC: N/A
27.886.534.0TaplejungDid You feel it?
63B.S.: 2075-05-08
A.D.: 2018-08-24
Local: 18:16
UTC: 12:31
27.5088.044.0TaplejungDid You feel it?
64B.S.: 2072-12-11
A.D.: 2016-03-24
Local: 05:26
UTC: 23:41
27.7588.044.0TaplejungDid You feel it?
65B.S.: 2065-06-21
A.D.: 2008-10-07
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4787.714.0TaplejungDid You feel it?
66B.S.: 2079-11-17
A.D.: 2023-03-01
Local: 17:42
UTC: 11:57
27.8288.024.0TaplejungDid You feel it?
67B.S.: 2066-07-16
A.D.: 2009-11-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.8787.944.0TaplejungDid You feel it?
68B.S.: 2075-01-22
A.D.: 2018-05-05
Local: 20:49
UTC: 15:04
27.7488.134.0TaplejungDid You feel it?
69B.S.: 2054-10-30
A.D.: 1998-02-12
Local: 11:00
UTC: N/A
27.5988.194.0TaplejungDid You feel it?
70B.S.: 2062-01-22
A.D.: 2005-05-05
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6987.74.0TaplejungDid You feel it?
71B.S.: 2075-11-02
A.D.: 2019-02-14
Local: 17:11
UTC: 11:26
27.8188.184.0TaplejungDid You feel it?
72B.S.: 2068-08-28
A.D.: 2011-12-14
Local: 02:05
UTC: 8:20 PM
27.7288.094.0TaplejungDid You feel it?
73B.S.: 2079-02-09
A.D.: 2022-05-23
Local: 15:09
UTC: 09:24
27.387.734.3TaplejungDid You feel it?
74B.S.: 2068-08-23
A.D.: 2011-12-09
Local: 04:42
UTC: 10:57 PM
27.8388.134.0TaplejungDid You feel it?
75B.S.: 2078-12-09
A.D.: 2022-03-23
Local: 16:39
UTC: 10:54
27.9087.864.2TaplejungDid You feel it?
76B.S.: 2075-03-06
A.D.: 2018-06-20
Local: 09:54
UTC: 04:09
27.3688.014.0TaplejungDid You feel it?
77B.S.: 2071-06-01
A.D.: 2014-09-17
Local: 16:14
UTC: 10:29 AM
27.7688.054.0TaplejungDid You feel it?
78B.S.: 2075-03-06
A.D.: 2018-06-20
Local: 10:00
UTC: 04:15
27.3187.94.0TaplejungDid You feel it?
79B.S.: 2079-02-09
A.D.: 2022-05-23
Local: 15:00
UTC: 09:15
27.3187.944.1TaplejungDid You feel it?
80B.S.: 2079-10-17
A.D.: 2023-01-31
Local: 00:24
UTC: 18:39
27.4287.474.0TaplejungDid You feel it?