लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 81-100 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
81B.S.: 2071-01-10
A.D.: 2014-04-23
Local: 12:59
UTC: 7:14 AM
27.387.624.0Taplejung*Did You feel it?
82B.S.: 2079-10-29
A.D.: 2023-02-12
Local: 04:30
UTC: 22:45
27.8387.954.8TaplejungDid You feel it?
83B.S.: 2071-03-20
A.D.: 2014-07-04
Local: 11:43
UTC: 5:58 AM
27.8387.914.0TaplejungDid You feel it?
84B.S.: 2068-11-02
A.D.: 2012-02-14
Local: 19:33
UTC: 1:48 PM
27.3388.034.0TaplejungDid You feel it?
85B.S.: 2056-06-03
A.D.: 1999-09-20
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3887.8974.0Taplejung Did You feel it?
86B.S.: 2069-05-14
A.D.: 2012-08-30
Local: 19:56
UTC: 2:11 PM
28.6182.434.0Southern RukumDid You feel it?
87B.S.: 2069-04-16
A.D.: 2012-07-31
Local: 17:50
UTC: 12:05 PM
28.5582.374.0Southern RukumDid You feel it?
88B.S.: 2069-06-01
A.D.: 2012-09-17
Local: 15:30
UTC: 9:45 AM
28.5982.414.0Southern RukumDid You feel it?
89B.S.: 2069-04-16
A.D.: 2012-07-31
Local: 17:35
UTC: 11:50 AM
28.5882.485.0Southern RukumDid You feel it?
90B.S.: 2069-04-16
A.D.: 2012-07-31
Local: 17:43
UTC: 11:58 AM
28.5382.424.0Southern RukumDid You feel it?
91B.S.: 2069-07-26
A.D.: 2012-11-11
Local: 00:24
UTC: 6:39 PM
29.5181.135.0Southern BajhangDid You feel it?
92B.S.: 2069-03-27
A.D.: 2012-07-11
Local: 23:08
UTC: 5:23 PM
29.4381.034.0Southern BajhangDid You feel it?
93B.S.: 2069-05-12
A.D.: 2012-08-28
Local: 14:16
UTC: 8:31 AM
28.7381.814.0Southeastern Dailekh Did You feel it?
94B.S.: 2055-05-21
A.D.: 1998-09-06
Local: 11:00
UTC: N/A
27.79787.0154.0SolukhumbuDid You feel it?
95B.S.: 2053-08-18
A.D.: 1996-12-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3986.8425.0SolukhumbuDid You feel it?
96B.S.: 2054-08-12
A.D.: 1997-11-27
Local: 11:00
UTC: N/A
27.74875.0SolukhumbuDid You feel it?
97B.S.: 2062-04-12
A.D.: 2005-07-27
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4768.884.0SolukhumbuDid You feel it?
98B.S.: 2055-05-18
A.D.: 1998-09-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.87386.9645.0SolukhumbuDid You feel it?
99B.S.: 2059-01-19
A.D.: 2002-05-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6786.675.0SolukhumbuDid You feel it?
100B.S.: 2071-09-03
A.D.: 2014-12-18
Local: 21:17
UTC: 3:32 PM
27.7386.525.0SolukhumbuDid You feel it?