लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 1-20 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
1B.S.: 2059-02-21
A.D.: 2002-06-04
Local: 11:00
UTC: N/A
30.7181.346.0Tibet*Did You feel it?
2B.S.: 2055-12-14
A.D.: 1999-03-28
Local: 11:00
UTC: N/A
30.49879.2576.0Chamauli/IndiaDid You feel it?
3B.S.: 2073-11-27
A.D.: 2017-03-10
Local: 07:28
UTC: 1:43 AM
30.3781.574.0HumlaDid You feel it?
4B.S.: 2072-02-08
A.D.: 2015-05-22
Local: 00:52
UTC: 7:07 PM
30.3181.474.0HumlaDid You feel it?
5B.S.: 2076-05-29
A.D.: 2019-09-15
Local: 10:54
UTC: 05:09
30.3081.745.0HumlaDid You feel it?
6B.S.: 2070-06-06
A.D.: 2013-09-22
Local: 20:20
UTC: 2:35 PM
30.2581.554.0HumlaDid You feel it?
7B.S.: 2068-03-03
A.D.: 2011-06-17
Local: 11:00
UTC: N/A
30.2481.484.0HumlaDid You feel it?
8B.S.: 2072-11-24
A.D.: 2016-03-07
Local: 13:50
UTC: 8:05 AM
30.2281.74.0HumlaDid You feel it?
9B.S.: 2076-07-26
A.D.: 2019-11-12
Local: 07:45
UTC: 02:00
30.2080.104.6IndiaDid You feel it?
10B.S.: 2068-06-14
A.D.: 2011-10-01
Local: 11:00
UTC: N/A
30.1681.814.0HumlaDid You feel it?
11B.S.: 2056-08-25
A.D.: 1999-12-11
Local: 11:00
UTC: N/A
30.15981.5634.0HumlaDid You feel it?
12B.S.: 2065-08-23
A.D.: 2008-12-08
Local: 11:00
UTC: N/A
30.1581.866.0HumlaDid You feel it?
13B.S.: 2065-09-14
A.D.: 2008-12-29
Local: 11:00
UTC: N/A
30.1382.034.0HumlaDid You feel it?
14B.S.: 2069-04-13
A.D.: 2012-07-28
Local: 11:33
UTC: 5:48 AM
30.1280.545.0India (close to Darchula)Did You feel it?
15B.S.: 2072-05-09
A.D.: 2015-08-26
Local: 13:31
UTC: 7:46 AM
30.1181.534.0HumlaDid You feel it?
16B.S.: 2066-07-22
A.D.: 2009-11-08
Local: 11:00
UTC: N/A
30.1181.914.0HumlaDid You feel it?
17B.S.: 2070-12-17
A.D.: 2014-03-31
Local: 13:36
UTC: 7:51 AM
30.1181.934.0HumlaDid You feel it?
18B.S.: 2063-06-10
A.D.: 2006-09-26
Local: 11:00
UTC: N/A
30.180.834.0DarchulaDid You feel it?
19B.S.: 2059-12-21
A.D.: 2003-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
30.180.395.0PithoragarhDid You feel it?
20B.S.: 2063-10-22
A.D.: 2007-02-05
Local: 11:00
UTC: N/A
30.181.054.0DarchulaDid You feel it?