लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 21-40 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
21B.S.: 2063-06-10
A.D.: 2006-09-26
Local: 11:00
UTC: N/A
30.180.834.0Darchula*Did You feel it?
22B.S.: 2059-12-21
A.D.: 2003-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
30.180.395.0PithoragarhDid You feel it?
23B.S.: 2063-10-22
A.D.: 2007-02-05
Local: 11:00
UTC: N/A
30.181.054.0DarchulaDid You feel it?
24B.S.: 2065-09-11
A.D.: 2008-12-26
Local: 11:00
UTC: N/A
30.0981.94.0HumlaDid You feel it?
25B.S.: 2070-06-27
A.D.: 2013-10-13
Local: 03:28
UTC: 9:43 PM
30.0881.744.0HumlaDid You feel it?
26B.S.: 2080-06-29
A.D.: 2023-10-16
Local: 09:26
UTC: 03:41
30.0680.584.8Darchula-india BorderDid You feel it?
27B.S.: 2070-03-13
A.D.: 2013-06-27
Local: 12:05
UTC: 6:20 AM
30.0580.84.0DarchulaDid You feel it?
28B.S.: 2052-04-18
A.D.: 1995-08-03
Local: 11:00
UTC: N/A
30.0481.544.0HumlaDid You feel it?
29B.S.: 2067-10-04
A.D.: 2011-01-18
Local: 11:00
UTC: N/A
30.0381.974.0HumlaDid You feel it?
30B.S.: 2079-09-06
A.D.: 2022-12-21
Local: 01:00
UTC: 19:15
30.0080.744.1DarchulaDid You feel it?
31B.S.: 2076-06-11
A.D.: 2019-09-28
Local: 10:43
UTC: 04:58
30.081.454.3Bajhang/Humla BorderDid You feel it?
32B.S.: 2067-12-21
A.D.: 2011-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
3080.814.0DarchulaDid You feel it?
33B.S.: 2072-02-19
A.D.: 2015-06-02
Local: 02:18
UTC: 8:33 PM
3081.754.0HumlaDid You feel it?
34B.S.: 2080-07-21
A.D.: 2023-11-07
Local: 12:58
UTC: 07:13
29:8381:714.0BajuraDid You feel it?
35B.S.: 2075-02-10
A.D.: 2018-05-24
Local: 20:10
UTC: 14:25
29.9880.544.0DharchulaDid You feel it?
36B.S.: 2067-12-21
A.D.: 2011-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
29.9280.545.0DarchulaDid You feel it?
37B.S.: 2061-09-11
A.D.: 2004-12-26
Local: 11:00
UTC: N/A
29.981.634.0Sain, BajuraDid You feel it?
38B.S.: 2068-04-24
A.D.: 2011-08-09
Local: 11:00
UTC: N/A
29.981.314.0BajhangDid You feel it?
39B.S.: 2078-06-04
A.D.: 2021-09-20
Local: 16:30
UTC: 10:45
29.8980.594.2DarchulaDid You feel it?
40B.S.: 2080-01-18
A.D.: 2023-05-01
Local: 14:35
UTC: 08:50
29.8981.934.0HumlaDid You feel it?