लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 81-100 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
81B.S.: 2068-10-05
A.D.: 2012-01-19
Local: 06:31
UTC: 12:46 AM
29.7381.914.0Humla*Did You feel it?
82B.S.: 2065-03-01
A.D.: 2008-06-15
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7380.965.0DarchulaDid You feel it?
83B.S.: 2051-08-11
A.D.: 1994-11-27
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7281.564.0BajuraDid You feel it?
84B.S.: 2080-02-29
A.D.: 2023-06-12
Local: 07:38
UTC: 01:53
29.7281.614.4BajuraDid You feel it?
85B.S.: 2073-09-19
A.D.: 2017-01-03
Local: 00:26
UTC: 6:41 PM
29.7181.574.0BajuraDid You feel it?
86B.S.: 2079-10-18
A.D.: 2023-02-01
Local: 11:44
UTC: 05:59
29.7181.624.0BajuraDid You feel it?
87B.S.: 2068-11-14
A.D.: 2012-02-26
Local: 04:41
UTC: 10:56 PM
29.7181.024.0Bajhang-Darchula borderDid You feel it?
88B.S.: 2076-11-07
A.D.: 2020-02-19
Local: 21:13
UTC: 15:28
29.7181.964.3BajuraDid You feel it?
89B.S.: 2078-11-10
A.D.: 2022-02-22
Local: 15:52
UTC: 10:07
29.7080.714.1BaitadiDid You feel it?
90B.S.: 2068-05-02
A.D.: 2011-08-19
Local: 11:00
UTC: N/A
29.781.344.0BajhangDid You feel it?
91B.S.: 2073-07-21
A.D.: 2016-11-06
Local: 21:47
UTC: 4:02 PM
29.6981.054.0BajhangDid You feel it?
92B.S.: 2072-03-22
A.D.: 2015-07-07
Local: 15:16
UTC: 9:31 AM
29.6981.744.0BajuraDid You feel it?
93B.S.: 2064-11-19
A.D.: 2008-03-02
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6981.764.0HumlaDid You feel it?
94B.S.: 2070-01-31
A.D.: 2013-05-14
Local: 09:03
UTC: 3:18 AM
29.68824.0MuguDid You feel it?
95B.S.: 2079-11-10
A.D.: 2023-02-22
Local: 13:45
UTC: 08:00
29.6881.675.2BajuraDid You feel it?
96B.S.: 2075-02-22
A.D.: 2018-06-05
Local: 07:19
UTC: 01:34
29.6881.654.0BajuraDid You feel it?
97B.S.: 2061-10-03
A.D.: 2005-01-16
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6881.145.0BajhangDid You feel it?
98B.S.: 2080-02-08
A.D.: 2023-05-22
Local: 18:54
UTC: 13:09
29.6881.614.1BajuraDid You feel it?
99B.S.: 2060-11-02
A.D.: 2004-02-14
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6780.884.0Brahmajali, BhajhangDid You feel it?
100B.S.: 2053-07-23
A.D.: 1996-11-08
Local: 11:00
UTC: N/A
29.66781.6994.0HumlaDid You feel it?