लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 101-120 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
101B.S.: 2080-02-09
A.D.: 2023-05-23
Local: 04:06
UTC: 22:21
29.6681.614.5Bajhang*Did You feel it?
102B.S.: 2076-07-11
A.D.: 2019-10-28
Local: 19:27
UTC: 13:42
29.6682.044.1MuguDid You feel it?
103B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 17:38
UTC: 11:53
29.6581.275.0BajhangDid You feel it?
104B.S.: 2070-01-31
A.D.: 2013-05-14
Local: 15:44
UTC: 9:59 AM
29.6581.984.0Western MuguDid You feel it?
105B.S.: 2073-03-18
A.D.: 2016-07-02
Local: 06:08
UTC: 12:23 AM
29.6481.284.0BajhangDid You feel it?
106B.S.: 2074-02-16
A.D.: 2017-05-30
Local: 23:23
UTC: 5:38 PM
29.6480.974.0BajhangDid You feel it?
107B.S.: 2079-10-11
A.D.: 2023-01-25
Local: 01:07
UTC: 19:22
29.6481.684.1BajuraDid You feel it?
108B.S.: 2079-12-10
A.D.: 2023-03-24
Local: 09:51
UTC: 04:06
29.6481.894.5MuguDid You feel it?
109B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 14:40
UTC: 08:55
29.6481.295.3BajhangDid You feel it?
110B.S.: 2062-07-14
A.D.: 2005-10-31
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6482.065.0MuguDid You feel it?
111B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 05:43
UTC: 23:58
29.6381.204.3BajhangDid You feel it?
112B.S.: 2080-08-13
A.D.: 2023-11-29
Local: 18:44
UTC: 12:59
29.6381.154.1BajhangDid You feel it?
113B.S.: 2058-08-12
A.D.: 2001-11-27
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6381.795.0MuguDid You feel it?
114B.S.: 2053-07-19
A.D.: 1996-11-04
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6381.8594.0MuguDid You feel it?
115B.S.: 2073-03-15
A.D.: 2016-06-29
Local: 15:11
UTC: 9:26 AM
29.6381.244.0BajhangDid You feel it?
116B.S.: 2073-03-15
A.D.: 2016-06-29
Local: 14:55
UTC: 9:10 AM
29.6381.285.0BajhangDid You feel it?
117B.S.: 2076-02-16
A.D.: 2019-05-30
Local: 10:01
UTC: 04:16
29.6282.114.6MuguDid You feel it?
118B.S.: 2080-06-16
A.D.: 2023-10-03
Local: 00:16
UTC: 18:31
29.6281.274.1BajhangDid You feel it?
119B.S.: 2063-06-03
A.D.: 2006-09-19
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6281.545.0BajuraDid You feel it?
120B.S.: 2068-09-15
A.D.: 2011-12-30
Local: 07:55
UTC: 2:10 AM
29.6281.534.0BajuraDid You feel it?