लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 181-200 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
181B.S.: 2074-05-05
A.D.: 2017-08-21
Local: 17:48
UTC: 12:03
27.6686.274.0Dolakha*Did You feel it?
182B.S.: 2072-12-04
A.D.: 2016-03-17
Local: 10:59
UTC: 05:14
27.3486.274.0OkhaldhungaDid You feel it?
183B.S.: 2068-04-30
A.D.: 2011-08-15
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4486.275.0RamechhapDid You feel it?
184B.S.: 2072-02-04
A.D.: 2015-05-18
Local: 17:09
UTC: 11:24 AM
27.6986.264.0DolakhaDid You feel it?
185B.S.: 2072-02-20
A.D.: 2015-06-03
Local: 17:38
UTC: 11:53
27.786.264.0DolakhaDid You feel it?
186B.S.: 2072-04-23
A.D.: 2015-08-08
Local: 21:25
UTC: 15:40
27.6986.264.0DolakhaDid You feel it?
187B.S.: 2072-02-02
A.D.: 2015-05-16
Local: 23:04
UTC: 5:19 PM
27.686.265.0DolakhaDid You feel it?
188B.S.: 2072-02-31
A.D.: 2015-06-14
Local: 15:01
UTC: 09:16
27.7486.264.0DolakhaDid You feel it?
189B.S.: 2064-05-21
A.D.: 2007-09-07
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7286.264.0DolakhaDid You feel it?
190B.S.: 2072-02-10
A.D.: 2015-05-24
Local: 05:00
UTC: 11:15 PM
27.7686.264.0DolakhaDid You feel it?
191B.S.: 2076-04-29
A.D.: 2019-08-14
Local: 23:09
UTC: 17:24
27.6986.264.3DolakhaDid You feel it?
192B.S.: 2072-02-01
A.D.: 2015-05-15
Local: 09:23
UTC: 3:38 AM
27.6386.254.0DolakhaDid You feel it?
193B.S.: 2072-10-01
A.D.: 2016-01-15
Local: 18:50
UTC: 13:05
27.6386.254.0DolakhaDid You feel it?
194B.S.: 2072-02-08
A.D.: 2015-05-22
Local: 23:15
UTC: 5:30 PM
27.6386.254.0DolakhaDid You feel it?
195B.S.: 2074-06-05
A.D.: 2017-09-21
Local: 13:04
UTC: 07:19
27.6286.254.0DolakhaDid You feel it?
196B.S.: 2064-11-04
A.D.: 2008-02-16
Local: 11:00
UTC: N/A
26.886.254.0SirahaDid You feel it?
197B.S.: 2072-02-14
A.D.: 2015-05-28
Local: 11:14
UTC: 5:29 AM
27.7786.254.0DolakhaDid You feel it?
198B.S.: 2072-01-30
A.D.: 2015-05-13
Local: 18:19
UTC: 12:34 PM
27.8486.254.0DolakhaDid You feel it?
199B.S.: 2072-01-30
A.D.: 2015-05-13
Local: 14:13
UTC: 8:28 AM
27.7586.254.0DolakhaDid You feel it?
200B.S.: 2073-01-31
A.D.: 2016-05-13
Local: 01:09
UTC: 19:24
27.6986.244.0DolakhaDid You feel it?