लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 121-140 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
121B.S.: 2070-02-26
A.D.: 2013-06-09
Local: 21:56
UTC: 4:11 PM
27.3186.74.0Northern Khotang*Did You feel it?
122B.S.: 2060-07-12
A.D.: 2003-10-29
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2686.694.0KhotangDid You feel it?
123B.S.: 2078-04-28
A.D.: 2021-08-12
Local: 09:54
UTC: 04:09
26.9886.694.3UdayapurDid You feel it?
124B.S.: 2072-01-27
A.D.: 2015-05-10
Local: 08:29
UTC: 2:44 AM
26.9486.674.0UdayapurDid You feel it?
125B.S.: 2059-01-19
A.D.: 2002-05-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6786.675.0SolukhumbuDid You feel it?
126B.S.: 2059-12-15
A.D.: 2003-03-29
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4686.634.0TibetDid You feel it?
127B.S.: 2068-05-10
A.D.: 2011-08-27
Local: 11:00
UTC: N/A
26.9486.65.0UdayapurDid You feel it?
128B.S.: 2077-01-03
A.D.: 2020-04-15
Local: 00:55
UTC: 19:10
27.5586.594.7SolukhumbuDid You feel it?
129B.S.: 2076-07-05
A.D.: 2019-10-22
Local: 11:06
UTC: 05:21
26.8886.594.1UdayapurDid You feel it?
130B.S.: 2073-08-13
A.D.: 2016-11-28
Local: 05:20
UTC: 23:35
27.7986.585.0Ramechap/SolukhumbuDid You feel it?
131B.S.: 2053-09-17
A.D.: 1997-01-01
Local: 11:00
UTC: N/A
27.00586.5614.0UdayapurDid You feel it?
132B.S.: 2061-06-19
A.D.: 2004-10-05
Local: 11:00
UTC: N/A
26.8386.554.0Simle, UdayapurDid You feel it?
133B.S.: 2064-10-01
A.D.: 2008-01-15
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3786.534.0OkhaldhungaDid You feel it?
134B.S.: 2064-11-02
A.D.: 2008-02-14
Local: 11:00
UTC: N/A
27.886.534.0TaplejungDid You feel it?
135B.S.: 2071-09-03
A.D.: 2014-12-18
Local: 21:17
UTC: 3:32 PM
27.7386.525.0SolukhumbuDid You feel it?
136B.S.: 2074-03-18
A.D.: 2017-07-02
Local: 07:43
UTC: 01:58
27.3486.495.0OkhaldhungaDid You feel it?
137B.S.: 2076-02-11
A.D.: 2019-05-25
Local: 11:02
UTC: 05:17
27.7086.474.9RamechhapDid You feel it?
138B.S.: 2072-01-30
A.D.: 2015-05-13
Local: 10:23
UTC: 4:38 AM
27.8286.474.0DolakhaDid You feel it?
139B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 02:58
UTC: 9:13 PM
27.9786.454.0TibetDid You feel it?
140B.S.: 2068-10-10
A.D.: 2012-01-24
Local: 09:52
UTC: 4:07 AM
26.8486.434.0SirahaDid You feel it?