लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 141-160 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
141B.S.: 2054-06-25
A.D.: 1997-10-11
Local: 11:00
UTC: N/A
27.6586.414.0Ramechhap*Did You feel it?
142B.S.: 2074-03-14
A.D.: 2017-06-28
Local: 00:09
UTC: 18:24
27.6686.414.0RamechhapDid You feel it?
143B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 04:58
UTC: 11:13 PM
27.5886.414.0RamechhapDid You feel it?
144B.S.: 2068-10-04
A.D.: 2012-01-18
Local: 17:01
UTC: 11:16 AM
26.6386.44.0SirahaDid You feel it?
145B.S.: 2059-04-26
A.D.: 2002-08-11
Local: 11:00
UTC: N/A
26.9786.44.0UdayapurDid You feel it?
146B.S.: 2072-04-05
A.D.: 2015-07-21
Local: 08:09
UTC: 02:24
27.8686.394.0DolakhaDid You feel it?
147B.S.: 2076-05-05
A.D.: 2019-08-22
Local: 07:07
UTC: 01:22
27.5286.394.0SolukhumbuDid You feel it?
148B.S.: 2058-10-21
A.D.: 2002-02-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7286.374.0DolakhaDid You feel it?
149B.S.: 2072-06-03
A.D.: 2015-09-20
Local: 04:05
UTC: 22:20
27.7686.374.0DolakhaDid You feel it?
150B.S.: 2067-01-17
A.D.: 2010-04-30
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7586.364.0DolakhaDid You feel it?
151B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 02:29
UTC: 8:44 PM
28.0386.364.0TibetDid You feel it?
152B.S.: 2066-03-28
A.D.: 2009-07-12
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7186.364.0DolakhaDid You feel it?
153B.S.: 2077-11-19
A.D.: 2021-03-03
Local: 18:43
UTC: 12:58
27.7986.354.2DolakhaDid You feel it?
154B.S.: 2073-05-20
A.D.: 2016-09-05
Local: 07:49
UTC: 02:04
27.7886.354.0DolakhaDid You feel it?
155B.S.: 2068-04-17
A.D.: 2011-08-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3586.354.0KhotangDid You feel it?
156B.S.: 2077-09-14
A.D.: 2020-12-29
Local: 01:49
UTC: 20:04
27.6686.344.6RamechhapDid You feel it?
157B.S.: 2073-03-08
A.D.: 2016-06-22
Local: 18:45
UTC: 13:00
27.7686.344.0DolakhaDid You feel it?
158B.S.: 2072-02-15
A.D.: 2015-05-29
Local: 06:22
UTC: 12:37 AM
27.8286.344.0DolakhaDid You feel it?
159B.S.: 2072-02-06
A.D.: 2015-05-20
Local: 16:55
UTC: 11:10 AM
27.8486.334.0DolakhaDid You feel it?
160B.S.: 2074-11-14
A.D.: 2018-02-26
Local: 00:45
UTC: 19:00
27.786.334.0DolakhaDid You feel it?