लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 121-140 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
121B.S.: 2056-11-14
A.D.: 2000-02-26
Local: 11:00
UTC: N/A
28.61782.3145.0Jajarkot*Did You feel it?
122B.S.: 2056-11-30
A.D.: 2000-03-13
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7387.715.0SankhuwasabhaDid You feel it?
123B.S.: 2056-11-30
A.D.: 2000-03-13
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9987.425.0TaplejungDid You feel it?
124B.S.: 2069-09-25
A.D.: 2013-01-09
Local: 13:29
UTC: 7:44 AM
29.8281.75.0Northern part of BajuraDid You feel it?
125B.S.: 2069-11-23
A.D.: 2013-03-06
Local: 22:34
UTC: 4:49 PM
28.5782.275.0RukumDid You feel it?
126B.S.: 2070-06-17
A.D.: 2013-10-03
Local: 11:57
UTC: 6:12 AM
27.1488.515.0SikkimDid You feel it?
127B.S.: 2072-03-14
A.D.: 2015-06-29
Local: 05:42
UTC: 23:57
27.3586.25.0RamechhapDid You feel it?
128B.S.: 2055-05-25
A.D.: 1998-09-10
Local: 11:00
UTC: N/A
27.44488.335.0TaplejungDid You feel it?
129B.S.: 2072-01-12
A.D.: 2015-04-25
Local: 12:23
UTC: 06:38
28.4185.85.0TibetDid You feel it?
130B.S.: 2054-08-12
A.D.: 1997-11-27
Local: 11:00
UTC: N/A
27.74875.0SolukhumbuDid You feel it?
131B.S.: 2054-08-23
A.D.: 1997-12-08
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1986.855.0KhotangDid You feel it?
132B.S.: 2072-01-13
A.D.: 2015-04-26
Local: 00:41
UTC: 6:56 PM
27.8985.65.0SindhupalchowkDid You feel it?
133B.S.: 2054-11-10
A.D.: 1998-02-22
Local: 11:00
UTC: N/A
28.7285.525.0TibetDid You feel it?
134B.S.: 2054-11-16
A.D.: 1998-02-28
Local: 11:00
UTC: N/A
27.1587.865.0PanchtharDid You feel it?
135B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 20:29
UTC: 2:44 PM
27.7686.315.0DolakhaDid You feel it?
136B.S.: 2072-01-29
A.D.: 2015-05-12
Local: 19:51
UTC: 2:06 PM
27.6686.175.0DolakhaDid You feel it?
137B.S.: 2055-03-13
A.D.: 1998-06-27
Local: 11:00
UTC: N/A
27.86685.8125.0SankhuwasabhaDid You feel it?
138B.S.: 2055-03-31
A.D.: 1998-07-15
Local: 11:00
UTC: N/A
29.55181.2475.0BajhangDid You feel it?
139B.S.: 2055-05-18
A.D.: 1998-09-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.87386.9645.0SolukhumbuDid You feel it?
140B.S.: 2072-02-15
A.D.: 2015-05-29
Local: 21:29
UTC: 3:44 PM
2884.985.0DhadingDid You feel it?