लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 201-220 of 1,186 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
201B.S.: 2055-11-07
A.D.: 1999-02-19
Local: 11:00
UTC: N/A
29.86780.6184.0Darchula*Did You feel it?
202B.S.: 2055-10-28
A.D.: 1999-02-11
Local: 11:00
UTC: N/A
28.6183.3484.0MyagdiDid You feel it?
203B.S.: 2055-08-10
A.D.: 1998-11-26
Local: 11:00
UTC: N/A
27.85987.8145.0TaplejungDid You feel it?
204B.S.: 2055-06-30
A.D.: 1998-10-16
Local: 11:00
UTC: N/A
28.07785.664.0SindhupalchowkDid You feel it?
205B.S.: 2055-05-25
A.D.: 1998-09-10
Local: 11:00
UTC: N/A
27.44488.335.0TaplejungDid You feel it?
206B.S.: 2055-05-21
A.D.: 1998-09-06
Local: 11:00
UTC: N/A
27.79787.0154.0SolukhumbuDid You feel it?
207B.S.: 2056-08-25
A.D.: 1999-12-11
Local: 11:00
UTC: N/A
30.15981.5634.0HumlaDid You feel it?
208B.S.: 2056-10-06
A.D.: 2000-01-20
Local: 11:00
UTC: N/A
27.92886.064.0SindhupalchowkDid You feel it?
209B.S.: 2057-12-22
A.D.: 2001-04-04
Local: 11:00
UTC: N/A
27.80686.1714.0DolakhaDid You feel it?
210B.S.: 2057-10-13
A.D.: 2001-01-26
Local: 11:00
UTC: N/A
24.17369.8537.0Bhuj/IndiaDid You feel it?
211B.S.: 2057-09-16
A.D.: 2000-12-31
Local: 11:00
UTC: N/A
27.8487.714.0TaplejungDid You feel it?
212B.S.: 2057-05-17
A.D.: 2000-09-02
Local: 11:00
UTC: N/A
28.07185.3344.0NuwakotDid You feel it?
213B.S.: 2057-02-20
A.D.: 2000-06-02
Local: 11:00
UTC: N/A
28.0783.294.0ArghanchiDid You feel it?
214B.S.: 2055-05-18
A.D.: 1998-09-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.87386.9645.0SolukhumbuDid You feel it?
215B.S.: 2056-12-04
A.D.: 2000-03-17
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7687.554.0SankhuwasabhaDid You feel it?
216B.S.: 2056-11-30
A.D.: 2000-03-13
Local: 11:00
UTC: N/A
29.7781.414.0BajhangDid You feel it?
217B.S.: 2056-11-30
A.D.: 2000-03-13
Local: 11:00
UTC: N/A
27.9987.425.0TaplejungDid You feel it?
218B.S.: 2056-11-30
A.D.: 2000-03-13
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7387.715.0SankhuwasabhaDid You feel it?
219B.S.: 2056-11-14
A.D.: 2000-02-26
Local: 11:00
UTC: N/A
28.61782.3145.0JajarkotDid You feel it?
220B.S.: 2056-10-11
A.D.: 2000-01-25
Local: 11:00
UTC: N/A
27.37888.0594.0TaplejungDid You feel it?