लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 181-200 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
181B.S.: 2063-06-01
A.D.: 2006-09-17
Local: 11:00
UTC: N/A
26.9887.84.0Illam*Did You feel it?
182B.S.: 2063-06-03
A.D.: 2006-09-19
Local: 11:00
UTC: N/A
29.6281.545.0BajuraDid You feel it?
183B.S.: 2063-06-10
A.D.: 2006-09-26
Local: 11:00
UTC: N/A
30.180.834.0DarchulaDid You feel it?
184B.S.: 2063-07-25
A.D.: 2006-11-11
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2187.634.0TehrathumDid You feel it?
185B.S.: 2063-10-22
A.D.: 2007-02-05
Local: 11:00
UTC: N/A
30.181.054.0DarchulaDid You feel it?
186B.S.: 2063-10-23
A.D.: 2007-02-06
Local: 11:00
UTC: N/A
28.3583.434.0MyagdiDid You feel it?
187B.S.: 2063-10-23
A.D.: 2007-02-06
Local: 11:00
UTC: N/A
28.3683.434.0MyagdiDid You feel it?
188B.S.: 2063-11-03
A.D.: 2007-02-15
Local: 11:00
UTC: N/A
29.8381.455.0BajhangDid You feel it?
189B.S.: 2063-11-26
A.D.: 2007-03-10
Local: 11:00
UTC: N/A
29.4781.734.0BajhangDid You feel it?
190B.S.: 2064-02-02
A.D.: 2007-05-16
Local: 11:00
UTC: N/A
27.588.084.0Nepal-India BorderDid You feel it?
191B.S.: 2064-02-21
A.D.: 2007-06-04
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4483.894.0Nepal-India BorderDid You feel it?
192B.S.: 2064-03-03
A.D.: 2007-06-17
Local: 11:00
UTC: N/A
27.8384.914.0DhadingDid You feel it?
193B.S.: 2064-03-23
A.D.: 2007-07-07
Local: 11:00
UTC: N/A
28.0885.34.0RasuwaDid You feel it?
194B.S.: 2064-04-14
A.D.: 2007-07-30
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2787.024.0BhojpurDid You feel it?
195B.S.: 2064-04-16
A.D.: 2007-08-01
Local: 11:00
UTC: N/A
29.4981.914.0MuguDid You feel it?
196B.S.: 2064-04-18
A.D.: 2007-08-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2187.974.0PanchtharDid You feel it?
197B.S.: 2064-04-18
A.D.: 2007-08-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2487.024.0BhojpurDid You feel it?
198B.S.: 2064-04-18
A.D.: 2007-08-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.287.044.0BhojpurDid You feel it?
199B.S.: 2064-04-18
A.D.: 2007-08-03
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2487.034.0BhojpurDid You feel it?
200B.S.: 2064-04-21
A.D.: 2007-08-06
Local: 11:00
UTC: N/A
27.8485.694.0SindhupalchowkDid You feel it?