लोड गर्दै...
नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र

लैनचौर, काठमाडौं, नेपाल

Showing 221-240 of 1,185 items.
#DateTimeLatitudeLongitudeMagnitudeEpicenterAction
  
221B.S.: 2065-08-16
A.D.: 2008-12-01
Local: 11:00
UTC: N/A
28.1885.294.0Rasuwa*Did You feel it?
222B.S.: 2065-08-17
A.D.: 2008-12-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3487.924.0TaplejungDid You feel it?
223B.S.: 2065-08-17
A.D.: 2008-12-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.2987.924.0TaplejungDid You feel it?
224B.S.: 2065-08-17
A.D.: 2008-12-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.387.994.0TaplejungDid You feel it?
225B.S.: 2065-08-17
A.D.: 2008-12-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.388.034.0TaplejungDid You feel it?
226B.S.: 2065-08-17
A.D.: 2008-12-02
Local: 11:00
UTC: N/A
27.3287.995.0TaplejungDid You feel it?
227B.S.: 2065-08-23
A.D.: 2008-12-08
Local: 11:00
UTC: N/A
30.1581.866.0HumlaDid You feel it?
228B.S.: 2065-09-04
A.D.: 2008-12-19
Local: 11:00
UTC: N/A
30.181.914.0HumlaDid You feel it?
229B.S.: 2065-09-08
A.D.: 2008-12-23
Local: 11:00
UTC: N/A
28.1984.394.0LamjungDid You feel it?
230B.S.: 2065-09-11
A.D.: 2008-12-26
Local: 11:00
UTC: N/A
30.0981.94.0HumlaDid You feel it?
231B.S.: 2065-09-14
A.D.: 2008-12-29
Local: 11:00
UTC: N/A
30.1382.034.0HumlaDid You feel it?
232B.S.: 2065-09-26
A.D.: 2009-01-10
Local: 11:00
UTC: N/A
27.988.044.0TaplejungDid You feel it?
233B.S.: 2065-10-10
A.D.: 2009-01-23
Local: 11:00
UTC: N/A
29.0581.44.0AchhamDid You feel it?
234B.S.: 2065-11-25
A.D.: 2009-03-08
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4187.84.0TaplejungDid You feel it?
235B.S.: 2065-11-29
A.D.: 2009-03-12
Local: 11:00
UTC: N/A
28.4384.424.0LamjungDid You feel it?
236B.S.: 2065-12-31
A.D.: 2009-04-13
Local: 11:00
UTC: N/A
28.2584.544.0LamjungDid You feel it?
237B.S.: 2065-12-31
A.D.: 2009-04-13
Local: 11:00
UTC: N/A
28.384.554.0LamjungDid You feel it?
238B.S.: 2066-01-31
A.D.: 2009-05-14
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4887.364.0SankhuwasavaDid You feel it?
239B.S.: 2066-01-31
A.D.: 2009-05-14
Local: 11:00
UTC: N/A
27.4387.354.0SankhuwasavaDid You feel it?
240B.S.: 2066-03-28
A.D.: 2009-07-12
Local: 11:00
UTC: N/A
27.7186.364.0DolakhaDid You feel it?